Tartalomjegyzék:

Képviselő Testületi Anyagok 2016

Január

Előterjesztések listája:

 • 1 napirend: Beszámoló a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről
 • 2 napirend: Tájékoztatás a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. évi munkatervéről
 • 3 napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
 • 4 napirend: Adóbeszámoló a 2015. évről
 • 5 napirend: TOP -3.1.1.-15; TOP -4.1.1-15; TOP -2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívások
 • 6 napirend: Fejlesztési tervek megtárgyalása
 • 7 napirend: A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetésének megtárgyalása
 • 8 napirend: Közbeszerzési szabályzat megtárgyalása
 • 9 napirend: Grimme Kft. által megvételre felajánlott pavilon ügyének megtárgyalása
 • 10 napirend: Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása
 • 11 napirend: Gyermekek bárányhimlő és rota vírus elleni oltásának megtárgyalása
 • 12 napirend: Balatonakarattya település leválásával kapcsolatos teendők megtárgyalása
 • 13 napirend: Betelepítési kvóta

Előterjesztések letöltése:

 

Február

 1. február 11. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese város polgármestere szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
 3. napirend Elővásárlási jogról való lemondás

Előterjesztések letöltése:

 1. február 25. Képviselő-testületi ülés
 • 1 napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • 2 napirend A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • 3 napirend A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • 4 napirend A 2016. évi nyári szezonra történő felkészülésről szóló előterjesztés megtárgyalása
 • 5 napirend Tájékoztató Balatonkenese Város 2016. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetésétől, rendezvényterv elfogadásáról
 • 6 napirend Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására
 • 7 napirend Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2016. évi támogatására
 • 8 napirend Puskás Róbert képviselői indítványának megtárgyalása
 • 9 napirend Kistérségi háziorvosi ügyelet számára új autó beszerzésére tett javaslat megtárgyalása
 • 10 napirend Németh Lászlóné és Társai Balatonkenese, 1397 hrsz. településrendezési szerződés ügyének megtárgyalása
 • 11 napirend Balatonkenese 1313/2. hrsz. földterület vételi felajánlás megtárgyalása
 • 12 napirend Közvilágítási rendszer korszerűsítésének megtárgyalása
 • 13 napirend „Regio Pelso” Közalapítvány tagsággal kapcsolatos döntés
 • 14 napirend Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása
 • 15 napirend „Igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői értékbecslői szolgáltatás igénybevétele” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottsági tagjainak kiválasztása
 • 16 napirend Elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása
 • 17 napirend Lantos András földhasználati jog bejegyzési kérelmének megtárgyalása
 • 18 napirend Szabó György földhasználati jog bejegyzési kérelmének megtárgyalása
 • 19 napirend A Kipp-kopp Óvoda és Bölcsőde szülői munkaközössége támogatási kérelmének megtárgyalása
 • 20 napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető megbízásának megtárgyalása
 • 21 napirend Védőnői határozott idejű helyettesítésre pályázati kiírás
 • 22 napirend Balatonkenese Város településrendezési eszköz felülvizsgálatának elrendelése
 • 23 napirend Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft-nél munkaviszony megszűntetése
 • 24 napirend Együttműködési megállapodás az Országos Széchenyi Könyvtárral
 • 25 napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület kérelme

Előterjesztések letöltése:

 

Március

 1. március 21. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés
 1. napirend Közművagyon értékelés megtárgyalása
 2. napirend NHSZ Zöldfok Kft ajánlatának megtárgyalása
 3. napirend Horváth Zoltánné elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása
 4. napirend Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázathoz tervező kiválasztása

Előterjesztések letöltése:

 1. március 31. Képviselő-testületi ülés

1 .napirend A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása

 1. napirend 2016. Évi közbeszerzési terv megtárgyalása
 2. napirend Alsóréti Üdülőegyesület kérelmeinek megtárgyalása
 3. napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozási kérelem megtárgyalása
 4. napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület pénzügyi támogatásának megtárgyalása
 5. napirend Elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása – kk. Bakay B.
 6. napirend Elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása – K&K Kft
 7. napirend Balatonkenese, Ladik u. 1. és Révész u. 23. szám alatti önkormányzati bérlakások tető-felújítási munkálatai elvégzésére kivitelező kiválasztásának megtárgyalása
 8. napirend Mobil jegyértékesítési szolgáltatásra vonatkozó szerződéstervezet megtárgyalása
 9. napirend Háziorvosi rendelő felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság felállítása
 10. napirend Háziorvosi rendelő felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása
 11. napirend Zöld város kialakítása TOP-2-1.2-15 kódszámú pályázati felhívás
 12. napirend NHSZ Zöldfok Kft ajánlatáról szóló határozat visszavonás
 13. napirend Thury Dent Kft tulajdonosi hozzájárulás kérés
 14. napirend Balatonkenese Város Településrendezési eszköz felülvizsgálata – Tervezési program elfogadása
 15. napirend Vak Bottyán pavilonsor 8/a számú üzlet megvásárlási lehetősége
 16. napirend Jurcsó János képviselő indítványa
 17. napirend Puskás Róbert képviselő indítványa
 18. napirend Varga Pálné kérelme

Előterjesztések letöltése:

 

Április

 1. április 28. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 1. napirend A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (ii. 27.) Önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 2. napirend A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
 3. napirend A polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása
 4. napirend Civil szervezetek, egyesületek 2015. évi tevékenységükről szóló beszámolók megtárgyalása
 5. napirend Civil szervezetek 2016. Évi pályázatainak elbírálása
 6. napirend Helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatására kiírt 2016. évi pályázatok elbírálása
 7. napirend Pannónia Citeraegyesület támogatási kérelmek megtárgyalása
 8. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszköz felülvizsgálata – tervező megbízása
 9. napirend Balatonkenese, Óvoda utca út- és járdaburkolatának, valamint a Soós Lajos utca útburkolatának felújítása – kivitelező megbízása
 10. napirend Balatonkenese, Óvoda utca elektromos hálózat bővítésének megtárgyalása
 11. napirend Balatonkenese, Alsóréti Üdülőterület egyes utcáinak útburkolat felújítása – kivitelező kiválasztása
 12. napirend Zöldhulladék elszállításról szóló előterjesztés megtárgyalása
 13. napirend A Vak Bottyán strandon gyermekpancsoló kialakításának megtárgyalása
 14. napirend Katóka utca közvilágításával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása
 15. napirend Parti sétány közvilágításával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása
 16. napirend Képviselői fogadóóra meghatározására tett javaslattétel megtárgyalása
 17. napirend Gyenge Katalin sürgősségi képviselői indítványának megtárgyalása
 18. napirend Jurcsó János egyéni képviselői indítványának megtárgyalása
 19. napirend Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása
 20. napirend Az I. Világháborús emlékmű rendbetételére pályázat beadásának megtárgyalása
 21. napirend A balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosításához önkormányzati vélemény kialakítása
 22. napirend Balatonakarattya Község Önkormányzata megkeresése a 2760 és 2759/14 hrsz-ú területre tulajdonosi hozzájárulás kérése ügyében
 23. napirend Balatonakarattya Község Önkormányzata megkeresése tulajdonosi hozzájárulás kérése a TOP-2.1.3-15; TOP-3.1.1-15; TOP-1.2.1-15; TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázatok ügyében
 24. napirend Közbeszerzési keretszerződés megkötése
 25. napirend Elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása
 26. napirend Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. Szám és 695 hrsz. alatti Rendőr-őrs épület felújítása
 27. napirend Balatonkenese új honlapjának karbantartására érkező árajánlatok megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

Május

 1. május 26. Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (vi. 11.) Önkormányzati rendelet módosítása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (iii. 18.) Önkormányzati rendelet módosítása
 3. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
 4. napirend Hiánypótlásra felszólított civil szervezetek beszámolóinak megtárgyalása
 5. napirend Civil szervezetek 2016. évi pályázatainak elbírálása
 6. napirend Helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatására kiírt 2016. évi pályázatok elbírálása
 7. napirend Balatonkenese Városért Közalapítvány pénzügyi beszámolójának megtárgyalása
 8. napirend Balatonkenese Város egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
 9. napirend A csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
 10. napirend A központi ügyeleti rendszer működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
 11. napirend Gyermekorvosok által a központi ügyelet felé intézett megkeresés, illetve arra érkezett válaszlevélről szóló tájékoztatás megtárgyalása
 12. napirend Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2015. évi beszámolójának megtárgyalása
 13. napirend Gyermekek nyári napközi ellátása
 14. napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület beszámolója
 15. napirend A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás 6. Sz. módosításának megtárgyalása
 16. napirend Közbeszerzési terv módosítása
 17. napirend Zöld város pályázathoz pályázatíró és kertészeti tervező kiválasztása
 18. napirend BM pályázatról tájékoztatás
 19. napirend A rendőrőrs felújításának közbeszerzése
 20. napirend Orvosi rendelővel kapcsolatos közbeszerzés eljárást lezáró döntés
 21. napirend Óvoda u – Soós L. utca valamint a Sport utca és Hullám utca meglévő útburkolat-felújítási árajánlatai
 22. napirend Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett pavilonépület vételi ajánlatának megtárgyalása (Fő u. – Bajcsy u. saroképület)
 23. napirend Esteleckiné Tóth Viktória strandterület bérleti ügye Bezerédj strand
 24. napirend Larnen Design Kft területbérleti ügye Vak Bottyán strand
 25. napirend Holonics és Társa Kft területbérleti ügye Vak Bottyán strand
 26. napirend Elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása Schmidt Rosa és Társai ügyében
 27. napirend Elővásárlási jog gyakorlásának megtárgyalása Valásik István Gábor és Társai ügyében
 28. napirend Lantos András földhasználati jog bejegyzési ügye Bezerédj pavilon sor
 29. napirend Lihi József Péter telekvásárlási kérelme
 30. napirend Bringapark büfé bérbeadása
 31. napirend Településfejlesztési stratégia előkészítésének megtárgyalása
 32. napirend Jurcsó János képviselői indítványa – Strand fürdő szabályzat
 33. napirend Puskás Róbert képviselői indítványa – Nyári szabadtéri tűzgyújtási tilalom bevezetés
 34. napirend Balatonkenese – Balatonakarattya részleges vagyonmegosztás
 35. napirend Balatonkenesei Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 36. napirend A felnőtt étkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 37. napirend Polgármester meghatalmazása TOP3.2.1-15 számú pályázat beadásának előkészítéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztések letöltése:

 

Június

 1. június 9. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Termelői piac kialakítása – tanulmányterv elfogadása, tervező felkérése
 2. napirend Pannónia Citera Egyesület kérelme
 3. napirend Idegenforgalmi Adó befizetése kapcsán Strandjegy kedvezmény

Előterjesztések letöltése:

 1. június 15. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Kossuth Lajos út korszerűsítésére beadott pályázatról szóló határozat módosítása
 2. napirend Balatonman Triatlon Kft. területhasználati kérelme
 3. napirend Országúti Tigrisek Motoros Klub támogatási kérelme

Előterjesztések letöltése:

 1. június 30. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Locsolóvíz szolgáltatás megszüntetés
 2. napirend Balatonkenese területén ingyenesen elérhető, smart wifi hálózat kialakítása és üzemeltetése
 3. napirend: Balatonalmádi rendőrkapitányság vezetőjének kiválasztása

Előterjesztések letöltése:

 

Augusztus

2016. augusztus 4. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Rendezési terv módosításának megtárgyalása
 2. napirend Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvétel: Kültéri sportparkok kialakítása
 3. napirend Iskolabusz biztosításának megtárgyalása
 4. napirend Balatonalmádi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
 5. napirend 1956-os emlékmű ügyének megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

2016. augusztus 31. Rendkívüli testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Vis Maior támogatás igénylése
 2. napirend Az I. Világháborús emlékművel kapcsolatos döntés

Előterjesztések letöltése:

 

Szeptember

2016. szeptember 12. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város 14/2005. (IV.21.) TNM Rendelettel elfogadott vízpart rehabilitációs tanulmánytervének a folyamatban lévő módosításához kapcsolódó újabb kiegészítés kezdeményezése
 2. napirend Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítő tagjainak, póttagjainak megválasztása
 3. napirend kiegészítés Szavazatszámláló Bizottságok ellátmánya 

Előterjesztések letöltése:

 

2016. szeptember 29. Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29,) Önkormányzati rendelet módosítása
 3. napirend A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 4. napirend A helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. napirend Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítása
 6. napirend Központi orvosi ügyelet ügyének megtárgyalása
 7. napirend A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2015/2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
 8. napirend A KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
 9. napirend A nyári szezonról szóló tapasztalatok megtárgyalása
 10. napirend A Bursa Hungarica 2016. évi pályázaton való részvétel megtárgyalása
 11. napirend Szociális tűzifaigénylésre benyújtandó pályázat megtárgyalása
 12. napirend Az 56’os Emlékmű felújítására pályázat benyújtása
 13. napirend Az ASP rendszer csatlakozáshoz pályázat benyújtásra
 14. napirend Hajógyár utca közvilágítása
 15. napirend Zrínyi Miklós utca közvilágítása
 16. napirend Települések légszennyezése tárgyában megfogalmazott kérelemről való döntés
 17. napirend Tolnai Ilona kérelme Balatonkenese Város önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítására
 18. napirend Csányai Bence kérelme kutyastrand létesítésére
 19. napirend Vízkár-elhárítási Terv készítésének megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

 

Október

2016. október 27. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I – III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet módosítása
 3. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2010. (XII. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítása
 4. napirend A 2016. évi nevelési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. napirend Demkó – Szekeres Zsolt és Demkó – Szalai Edit Balatonkenese város településrendezési eszközének módosítása iránti kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Parti sétány közvilágítás megtárgyalása
 7. napirend Rábai Dalma kérelmének megtárgyalása
 8. napirend SIOKOM szerződésmódosítás megtárgyalása
 9. napirend A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület beszámolójának, kérelmének megtárgyalása
 10. napirend Iskolagyümölcs programhoz történő hozzájárulás megtárgyalása
 11. napirend Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának meghatározása

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok:

 1. napirend Fogorvosi praxisjog eladásához történő hozzájárulás megtárgyalása
 2. napirend 1506/11 HRSZ-Ú ingatlanra vonatkozó terhelés törlése iránti kérelem megtárgyalása
 3. napirend Tulajdonosi hozzájárulás kérése gumirádli strandon gyermekpancsoló kiépítéséhez
 4. napirend 3628/2 HRSZ-Ú ingatlannal kapcsolatban tulajdonosi hozzájárulás kérése felépítmény ingatlan nyilvántartási feltüntetéséhez, önálló Hrsz-má történő feltüntetéséhez, földhasználati jog biztosításához

 

Előterjesztések letöltése:

 

November

2016. november 24. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 28/2004. (VII. 14.) Önkormányzati Rendelet módosítása
 2. napirend A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. napirend Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására vonatkozó rendelet megalkotása
 4. napirend A szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítása
 5. napirend Településrendezési Eszközök módosítása – egyszerűsített eljárás keretében bonyolított eljárás korrekciója
 6. napirend Településrendezési Eszközök módosítása – folyamatban lévő egyszerűsített eljárás keretében OTÉK alóli felmentés kezdeményezése
 7. napirend Településrendezési Eszközök „teljes eljárással” egyeztetett foltszerű és részleges módosítása – véleményezési szakasz lezárása
 8. napirend Bakó Liget környezetrendezési tanulmánytervének megismerése
 9. napirend Balatonkenese, Bagolyvár utca útfelújításának megtárgyalása
 10. napirend Rábai Dalma kérelmének megtárgyalása (előző ülésről elnapolva)
 11. napirend Részvétel a TOP-1.1.3-16 – Helyi gazdaságfejlesztés című pályázaton
 12. napirend Részvétel a TOP-1.1.2-16 – Inkubátorházak fejlesztése című pályázaton
 13. napirend Részvétel a TOP-2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázaton
 14. napirend Részvétel a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-16- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázaton
 15. napirend Részvétel a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázaton
 1. napirend Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakás tetőfelújításának megtárgyalása
 2. napirend Szabó György kérelmének – a 3705 hrsz-ú ingatlanon található nyilvános WC tetőfelújításának – megtárgyalása
 3. napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatásának megtárgyalása
 4. napirend Táncsics M. u. 3. szám alatti orvosi rendelő névadásának megtárgyalása
 5. napirend Helyi Értéktár Bizottság által előkészített anyag megtárgyalása
 6. napirend Rota vírus és agyhártyagyulladás elleni oltóanyag megvásárlásának megtárgyalása
 7. napirend Támogatási kérelmek megtárgyalása
 8. napirend A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása
 9. napirend Hulladékgazdálkodási Konzorciumba jelölt személyek jóváhagyása

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok:

 1. napirend Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok megtárgyalása
 2. napirend Arany János ösztöndíj pályázatok megtárgyalása
 3. napirend Megvételre felajánlott ingatlan ügyének megtárgyalása (408/1 hrsz.)
 4. napirend 2865 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérése webkamera működéséhez szükséges villamos energia ellátásához
 5. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés (3704, 3705 hrsz.)

Előterjesztések letöltése:

 

December

2016. december 9. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata által üzemeltetett konyha működtetésének átadása a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde részére
 3. napirend Szabó György kérelmének – a 3705 hrsz-ú ingatlanon található nyilvános WC tetőfelújításának – megtárgyalása
 4. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának részvétele a Belügyminisztérium által meghirdetett „A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása” című pályázaton
 5. napirend Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kérelmének megtárgyalása
 6. napirend 695 hrsz-ú Rendőrőrs költöztetése

 

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok:

 1. napirend Stabil pont Kft. Bringa Büfé üzemeltetésére vonatkozó kérelmének megtárgyalása
 2. napirend Megbízási Szerződés megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

 

Közmeghallgatás:

Előterjesztések közmeghallgatás:

 

2016. december 22. rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Gépvásárlás megtárgyalása a Városgondnokság részére
 2. napirend A Fényforrás Kft 2017. évi közvilágítás karbantartási és villamosenergia- ellátási szerződésének megtárgyalása
 3. napirend A Siókom Nonprofit Kft 2. számú szerződésmódosításának megtárgyalása (zöldhulladék elszállítás)

 

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontok:

1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés (3470 hrsz.)

 

Előterjesztések letöltése: