Anyakönyvi kivonat kiadása (születési, házassági, halotti)

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás:

Szóbeli vagy írásbeli kérelemre, személyazonosság igazolásával közvetlen családtag részére is történhet.

 

Az eljárás jogi alapja:

  • a 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
  • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Illetékességi terület:

Balatonkenese közigazgatási területe

 

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmezett születési és/vagy házassági családi és utóneve, anyja vagy házastársa születési családi és utóneve, az anyakönyvi esemény időpontja. A kérelem nem formanyomtatványhoz kötött.

 

Az eljárás illetéke:

2000 Ft illetékbélyegben (kivételes esetekben illetékmentes).

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím):

Személyesen, postai úton vagy faxon

 

Ügyintézési határidő:

Személyes kérelem esetén azonnal, postán érkezett beadvány esetén a kézhezvételtől számított 8 nap.