Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport\Szociális ügyintéző

Cím:                     8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/107

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Mire jogosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

  • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
  • a pénzbeli támogatásnak,
  • a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

igénybevételére.

 

Mikor jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre?

A települési önkormányzat jegyzője a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapítja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap* 165 %-át,

Gyermekét egyedül nevelő szülő, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, illetve nagykorú gyermek esetén pedig a szociális vetítési alap* 180 %-át,  feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.

*A szociális vetítési alap összege: 28.500,- Ft.

 

Hogyan igényelhető a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

 

A Gyvt. szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kérheti. A kedvezmény az alábbi nyomtatvány kitöltésével igényelhető. A jegyző a jogosultsági feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.

 

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

 

Szükséges iratok

  • A kérelemben foglalt nyilatkozatok alátámasztására szolgáló dokumentumok másolata

Letölthető dokumentumok: