Hatáskör és illetékesség:

A településen biztosított ellátások és szolgáltatások mértékét és formáját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról határozza meg.

Általános tudnivalók:

Az egyes ellátásokat és szolgáltatásokat a Balatonkenese Város Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, valamint a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek igényelhetik.

 

  • A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített űrlapon – folyamatosan lehet benyújtani személyesen és postai úton Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalához.
  • A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített űrlapon- az érintett intézmény vezetőjénél szükséges személyesen vagy postai úton benyújtani.

Települési támogatások

Rendkívüli települési támogatás:

Köztemetés ügyintézése

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

Letölthető dokumentumok: