Hagyatéki eljárás

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás:

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halott vizsgálati bizonyítványon szerepel. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár – mellékleteivel – átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:

 • lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog;
  • minden, amit csak közjegyzői végzést követően lehet elrendezni.
 • cégtulajdon;
 • lajstromozott vagyontárgy (bejegyzett);
 • önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;
 • személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;
 • gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;
 • kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;
 • értékpapírszámla;
 • lakossági folyószámla;
 • devizaszámla;
 • takarékbetétkönyv;
 • életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)
 • fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;
 • műtárgy;
 • fegyver;
 • 000 Ft feletti összegű ékszer;

 

Az eljárás jogi alapja:

 • évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • évi XCIII. törvény az illetékről
 • 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

 

 

Illetékességi terület:

Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

 

A kérelem kötelező tartalma:

Az eljárás hivatalból indul, nincs szükség kérelem benyújtására.

 

Csatolandó mellékletek:

A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltár nem vehető fel.

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

A hagyaték tárgyát képező ingatlanok tulajdoni lapja, adó- és értékbizonyítvány.

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

A hagyatéki leltár 30 napon belül kell elkészíteni.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről, okiratból tudomást szerez.