Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport\Szociális ügyintéző

Cím:                     8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/107

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás:

A települési támogatás maximális összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

 

Igénybe vehetik

Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülállónál 350%-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

  • tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy
  • elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
  • nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy
  • nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy
  • gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek vagy
  • válsághelyzetben lévő várandós anya a gyermek fogadásának előkészítésére.

Rendkívüli települési támogatás ugyanazon háztartás részére évente maximum négy alkalommal állapítható meg.

 

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

 

Szükséges iratok

  • A kérelmet alátámasztó dokumentumok másolata

 

Letölthető dokumentumok: