Tartalomjegyzék:

Január

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. január 30.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása
 2. napirend Térítési díjak felülvizsgálata a köznevelési intézményben
 3. napirend A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára képviselői indítvány
 4. napirend Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
 5. napirend Kippkopp Óvoda és Bölcsőde felvételi körzetének, nyitvatartási rendjének, a beiratkozás rendjének és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjének megtárgyalása
 6. napirend Tájékoztató a 2019. december 31. fordulónapi leltározás és selejtezési tevékenységről
 7. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2020. évben megtartandó rendezvényeiről, Az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról
 8. napirend Kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának meghatározása
 9. napirend Balatonkenese város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 4039 hrsz. alatti ingatlant érintő módosítása
 10. napirend Trianoni Békediktátum 100 éves évfordulójára tervezett emlékmű támogatásának megtárgyalása
 11. napirend Kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok meghatározása
 12. napirend 1 éven aluli gyermekek részére rota-vírus elleni vakcina térítésmentes biztosítása

 

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Kártérítési ügy megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese belterület 3534/6. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese, Vörösmarty tér 4. szám alatti üzlethelyiség és a mellette lévő parkoló 2020. évre vonatkozó bérleti díjának megtárgyalása

Letölthető dokumentumok:

 

Február

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. február 27.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 2. napirend Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 3. napirend Kippkopp Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendjének megtárgyalása
 4. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár, könyvtári intézményegységének 2019. évi beszámolója, 2020. évi munkatervének megtárgyalása
 5. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének megtárgyalása
 6. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2020. évben megtartandó rendezvényeiről, Az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról
 7. napirend Az Önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a 2020. évi nyári szezonra.
 8. napirend Tájékoztató fejlesztési javaslatokról
 9. napirend Szabó György kérelmének megtárgyalása
 10. napirend Kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának meghatározása
 11. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 082/36, 082/37, 0101 hrsz. alatti ingatlanokat érintő módosítása
 12. napirend A wifi for EU pályázat keretében megvalósuló hálózatra új helyszín megjelölésének megtárgyalása
 13. napirend Közbeszerzési terv megtárgyalása
 14. napirend Döntések a folyamatban lévő pályázatok kapcsán
 15. napirend Tájékoztató a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00014. számú, „Energetika II.” elnevezésű pályázatról
 16. napirend Balatonkenesei Értéktár Bizottság 2019. évi beszámolójának megtárgyalása

Zárt ülés napirendi pontok:

 1. napirend Balatonkenese, belterületi 2359/4 és 2361 hrsz. telekegyesítés – tulajdonosi hozzájárulás ügye
 2. napirend Győrfi Károly kártérítési ügy megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese belterület 3611/4 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 4. napirend Balatonkenese belterület 3499/6 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 5. napirend Zabó Tímea lakásbérleti szerződés megtárgyalása
 6. napirend Zabó Tímea kazáncsere iránti kérelmének megtárgyalása

Letölthető dokumentumok:

 

Március

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. március 11.

Előterjesztések listája:

 1. Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
 2. A szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 3. Önkormányzati helyiségek használati díjának megállapításáról
 4. Pályázati kiírás civil szervezetek 2020. évi támogatására
 5. Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2020. évi támogatására

Zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok:

 1. Balatonkenese, Strand téren lévő nyilvános WC üzemeltetéséhez való hozzájárulás megtárgyalása

Letölthető dokumentumok:

 

Június

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. június 25.

Napirendi pontok

 1. Balatonkenese város önkormányzata 2019. Évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 2. Balatonkenese város önkormányzata 2019. Évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 3. Balatonkenese város önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 4. A súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 5. A ve/53/739/2020. Számú törvényességi felhívás megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 6. A közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 7. A dél-balatoni regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási megállapodás módosításának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 8. A 2020. Évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 9. 2020. Évi nyári rendezvények program- és költségvetés tervezetének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 10. Rády dse karate oktatója kérelmének Előadó: Jurcsó János polgármester
 11. Vizi élménypálya üzemeltetésre történő bérbeadásának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 12. Balatonman triatlon kft területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Zárt ülés napirendi pontjai

 1. Lakásbérleti szerződés megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 2. Lakásbérleti szerződés iránti kérelem megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. június 29.

 

Balatonkenese Város Képviselő-testületi ülése 2020. június 29. 7.30 óra

Napirendi pontok

 1. BAHART ügyről dr. Mohos Gábor ügyvéd tájékoztatásának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Július

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. július 2.

Balatonkenese Város Képviselő-testületi ülése 2020 július 2. 7.30 óra

 

Napirendi pontok

 1. BAHART Zrt. használati jogot alapító szerződésének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. július 7.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülése 2020 július 7. 16.45 óra

 

Napirendi pontok

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretein belül járda-felújítási program elfogadásáról Előadó: Jurcsó János polgármester
 2. TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00014 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Balatonkenesén című projekt tekintetében műszaki-szakmai tartalom csökkentési igény benyújtásának megtárgyalása. Előadó: Jurcsó János polgármester
 3. Orvosi ügyelettel kapcsolatos előkészítő dokumentáció megtárgyalása. Előadó: Jurcsó János polgármeste

 

Letölthető dokumentumok:

 

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. július 13.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülés 2020 július 13. 8.00 óra

 

Napirendi pontok

 1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről Előadó: Jurcsó János polgármester
 2. Balatonman triatlon Kft. megállapodás tervezet megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 3. A súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 4. Balatonkenese város önkormányzatának 2019. Évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 5. Döntéshozatal az MFP-OUF/2019 „Kippkopp óvoda udvarának fejlesztése” című pályázat kapcsán Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Zárt ülés napirendi pontjai

 1. Balatonkenese belterület 3534/6 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 2. Balatonkenese belterület 2774 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 3. Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (3655 hrsz. Alatt található büfé) Előadó: Jurcsó János polgármester
 4. Stabil pont kft kérelmének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 5. Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (4414/212 hrsz.) Előadó: Jurcsó János polgármester
 6. Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/6.) Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

 

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. július 16.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülés 2020. július 16. 17.00 óra

 

Napirendi pontok

 1. Balatonkenese város helyi építési szabályzat módosítása és változtatási tilalom elrendelése Előadó: Jurcsó János polgármester
 2. Döntés a Balatonkenese belterület 421, 5301/96, 5301/99, 5301/104 helyrajzi szám alatti ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban Előadó: Jurcsó János polgármester

Letölthető dokumentumok:

 

Szeptember

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. szeptember 24.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülés 2020 szeptember 24. 17 óra

 

Napirendi pontok:

 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: Jurcsó János
 1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. balatonkenese város helyi építési szabályzat módosítása és változtatási tilalom elrendelése – módosítás Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. balatonkenese város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – módosítás megindításáról Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. balatonkenese 448/18 hrsz. építési tilalom törlése Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. balatonkenese városért közalapítvány 2019. évi alapítványi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. balatonkenese városért közalapítvány kérelmének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. A kippkopp óvoda és bölcsőde beszámolója Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. A kippkopp óvoda és bölcsőde munkaterve Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság kültagjának személyi változása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. javaslat a dél-balatoni regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási megállapodása módosítására Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. Balatonkenese város Városgondnoksága intézményvezetőjének megbízása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. Balatonkenese Város Városgondnoksága vezetői álláspályázat kiírása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. bursa hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozási nyilatkozat Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. közművelődési intézmény és könyvtár alapító okiratának módosítása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. döntéshozatal a folyamatban lévő pályázatok kapcsán – magyar falu program keretében meghirdetett „kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” című mfb – bja /2019 kódszámú projekt Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. döntéshozatal a folyamatban lévő pályázatok kapcsán – magyar falu program keretében meghirdetett „orvosi eszköz – 2020” című mfp-aee /2020 kódszámú projekt Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. döntéshozatal a folyamatban lévő pályázatok kapcsán – magyar falu program keretében meghirdetett „önkormányzati tulajdonban lévő út, hídépítés/felújítás – 2020” című mfp-ötu /2020 kódszámú projekt Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. döntéshozatal a folyamatban lévő pályázatok kapcsán – magyar falu program keretében meghirdetett „közterületi karbantartást szolgáló eszközbeszerzés” című mfp-kke /2020 kódszámú projekt Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Zárt ülés napirendi pontjai:

 1. elévült és behajthatatlan tartozások kivezetése a főkönyvekből Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. papp tibor dezső területhasználati kérelmének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. Szűcs ferenc önkormányzati ingatlan bérletére vonatkozó kérelmének megtárgyalása Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. balatonkenese, 4715/2, 4714/6, 4714/5, 3706, 3705, és 4717/9 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában kártalanítás, vételi ajánlat Előadó: Jurcsó János polgármester
 1. döntéshozatal közbeszerzési eljárások lebonyolításának feladattellátásáról Előadó: Jurcsó János polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

 

Október

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. október 29.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülés 2020. október 29. 17 óra

Letölthető dokumentumok:

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai 2020. november 23. napjától 2020. december 31. napjáig