Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás:

A magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, melyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján Adatlapot tölt ki. Az Adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz. (Budapest Főváros Kormányhivatala).

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
  • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

 

Illetékességi terület:

Bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

 

A kérelem kötelező tartalma:

Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló irat (személyi igazolvány, útlevél, állampolgársági bizonyítvány).

 

Csatolandó mellékletek:

A külföldi halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel) az elhunyt születési, házassági anyakönyvi kivonata, elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat, lakcímigazolvány

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Az eljárás megindítása személyes megjelenéshez kötött.

 

Ügyintézési határidő:

Veszprém Megyei Kormányhivatal ügyintézőjének kézhezvételétől számított 40 nap.