Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport\Szociális ügyintéző

Cím:                    8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/107

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás

A támogatás

  1. a) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására;
  2. b) a gyermek étkeztetési támogatására nyújtható (kizárólag közétkeztetésben való részvétel támogatása)

A támogatás összege gyermekenként alsó tagozatos gyermekre vonatkozóan 15.000 Ft, felső tagozatos, illetve középiskolás tanuló esetén 20.000,- Ft a tanévre vonatkozóan.

Az étkezési támogatásra való kérelem a tárgy év július és augusztus hónapjaiban nyújtható be. étkeztetési támogatás a tanév kezdetétől a tanév végéig állapítható meg. A támogatási összeg folyósítása a tanulói jogviszonyban álló gyermekre vonatkozó, az étkezési térítési díjra kiállított számla benyújtását követően történik, a számla benyújtását követő 8 napon belül. A támogatás mértéke a havi térítési díj 50%-a.

 

Igénybe vehetik

Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, az egyedülállónál a 350%-át.

A középiskolai tanulmányait folytató gyermekre tekintettel az étkeztetési támogatást meg kell állapítani abban az esetben is, ha a gyermekre tekintettel kérelmező jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

 

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

 

Szükséges iratok

  • Kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.

 

Letölthető dokumentumok: