Apasági elismerő nyilatkozat

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás:

A nem házasságba születő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, ha apasági vélelem nem áll fenn.

A nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni az alábbi szervek valamelyike előtt:

 • kormányablak,
 • anyakönyvvezető,
 • gyámhatóság (járási gyámhivatal),
 • bíróság,
 • közjegyző,
 • konzuli tisztviselő

Bármelyik hatóság előtt felvehető az elismerő nyilatkozatot tartalmazó jegyzőkönyv, de annak egy példányával értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt.

A nyilatkozatot a szüléshez az édesanyának magával kell vinni.

(Apasági vélelem: a gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben, vagy nyilvántartott élettársi kapcsolatban állt. Ez esetben más férfi nem tehet apai elismerő nyilatkozatot.)

Illetékességi terület:

Balatonkenese közigazgatási területe

 

A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

 • Az apa és az anya érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája,
 • Ha az anya hajadon, akkor ennek igazolása (hatósági bizonyítvánnyal, ha a személyi adat és lakcímnyilvántartásból ez nem állapítható meg)
 • Ha az anya elvált: jogerős válóperi ítélet.
 • Ha az anya özvegy: halotti anyakönyvi kivonat.
 • Terhes gondozási könyv (ha a kiskönyvben nem szerepel a fogantatás feltételezett és a szülés várható időpontja, akkor szakorvosi bizonyítványra van szükség)

Ha a nyilatkozat megtételére a szülés után kerül sor: a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím):

Személyesen, postai úton vagy faxon