Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Cím:                      8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/18

E-mail:                 hivatal@balatonkenese.hu

 

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §, és mellékletének XIX. fejezete

 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatóság megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján:

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140§ (1) bekezdése,
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
 • NAV végrehajtási ügyekhez

 

Adó- és értékbizonyítvány az alábbi ügytípusokban adható ki:

 • pályázathoz
 • hitelfelvételhez
 • hagyatéki eljáráshoz *
 • gyámhatósági ügyekhez*
 • bírósági végrehajtói ügyekhez*

 

Szükséges iratok:

 • kérelem adó- és értékbizonyítványhoz
 • az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata,
 • az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata

 

Illeték mértéke:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítsa iránti eljárás 4000 Forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

 

A*-gal jelölt kérelmek (igazolásuk esetén) illetékmentesek.

 

Letölthető dokumentumok: