Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport\Szociális ügyintéző

Cím:                     8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/107

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás

A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként fűtési támogatás október 15. – április 15. napjáig terjedő időtartamban adható.

A megállapított támogatás összege havonta 10.000 Ft.

A támogatás háztartásonként egy személy részére állapíthatók meg.

 

Igénybe vehetik

Fűtési támogatás annak állapítható meg, aki

  • nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
  • saját háztartásában kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;
  • feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülállónál 350%-át.

Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra

  • aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
  • olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;
  • akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;
  • aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

 

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

 

Szükséges iratok

  • A kérelemben feltüntettet jövedelmek igazolása
  • A lakás fenntartásának költségét igazoló dokumentumok másolata (rezsi költségek igazolása)

 

Letölthető dokumentumok: