Tartalomjegyzék:

Január

 

2018. január 11. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend A bevándorlás-szervező irodák kialakításáról és a migrációról való döntés

Letölthető előterjesztések:

 

2018. január 24. Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása
 2. napirend Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelettervezet megtárgyalása, rendelet megalkotása
 3. napirend Tájékoztató a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
 4. napirend Tájékoztató a szociális és közoktatási intézmények Térítési díjainak felülvizsgálatáról
 5. napirend Tájékoztató a gazdasági program felülvizsgálatáról
 6. napirend Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
 7. napirend Beszámoló az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos 2017. évi tapasztalatokról
 8. napirend Tájékoztató a 2017. december 31. fordulónapi leltározás és selejtezési tevékenységről
 9. napirend Leader pályázaton való részvétel megtárgyalása
 10. napirend Fejlesztési tervek megtárgyalása
 11. napirend A kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának megállapításának megtárgyalása
 12. napirend Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának meghatározása
 13. napirend Az Alsóréti Üdülő egyesület kérelmének megtárgyalása
 14. napirend A Balatonkenesei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásának, beszámolójának és kérelmének megtárgyalása
 15. napirend Balatonkenese Városi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Kocsis Bálint és Schmutz László kérelmének megtárgyalása
 2. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/9 hrsz., 1-es jelű pavilon)
 3. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/9 hrsz., 2-es jelű pavilon)
 4. napirend Önkormányzati bérlakás igénylésének megtárgyalása (Balatonkenese, Ladik utca 1/7.)
 5. napirend Önkormányzati bérlakás igénylésének megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Balatoni út 155.)

 

Letölthető előterjesztések:

 

Március

2018. március 01. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
 2. napirend Balatonkenese Város Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításának és egyes, ehhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításának kezdeményezéséről
 3. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi munkatervéről tájékoztatás
 4. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról
 5. napirend Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a 2018. évi nyári szezonra
 6. napirend Gazdasági Program felülvizsgálatának megtárgyalása
 7. napirend Pályázati kiírás civil szervezetek 2018. évi támogatására
 8. napirend Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2018. évi támogatására
 9. napirend Polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
 10. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – módosítás megindításáról
 11. napirend Balatonkenese, Kossuth Lajos utcai út – és járdakorszerűsítés – kivitelezési árajánlat bekéréséről
 12. napirend Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkálatai I. – közbeszerzési eljárás megindítása

Előadó: Tömör István polgármester

 1. napirend A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának térségi képviselő és helyettesének megválasztásának megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Városgondnokság vezető kérelmének megtárgyalása
 3. napirend Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
 4. napirend Műfüves focipálya kiépítésének megtárgyalása
 5. napirend Szivárvány Népdalkör kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt napirendek:

 1. napirend Balatonkenese 1400/9 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásának megtárgyalása
 2. napirend Hartai Ervin kérelmének megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

 

2018. március 12. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
 2. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi munkatervéről tájékoztatás
 3. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2018. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról
 4. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – módosítás megindításáról
 5. napirend Balatonkenese településrendezési eszközeinek Balatonkenese, Fő utca-József Attila utca-Szilágyi Erzsébet utca tömbbelső területére vonatkozó módosításának megtárgyalása
 6. napirend Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkálatai I. – közbeszerzési eljárás megindítása
 7. napirend Sportpark kialakításának megtárgyalása
 8. napirend Műfüves focipálya kiépítésének megtárgyalása
 9. napirend Szivárvány Népdalkör kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt napirendek:

 1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/7 hrsz., 6 sz. felépítmény)

 

Előterjesztések letöltése:

 

Április

2018. április 05. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend 2017. évi vagyonmérleg értékelése, javaslat az önkormányzat vagyonhasznosítására
 2. napirend Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
 3. napirend A Veszprémi Katasztrófavédelmi kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolójának megtárgyalása
 4. napirend Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
 5. napirend Közbeszerzési terv elfogadása
 6. napirend Puskás Róbert képviselői indítványának megtárgyalása
 7. napirend Alsóréti Üdülő egyesület kérelmének megtárgyalása
 8. napirend NABE-Nők A Balatonért Egyesület Balatonkenese-Balatonakarattyai Csoport és a Balatonkenesei Városvédők kérelmének megtárgyalása
 9. napirend Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend POS-Service Kft. bérleti szerződéstervezet megtárgyalása
 2. napirend Stabil Pont Kft. kérelmének megtárgyalása
 3. napirend Kenese Evezős Terasz Kft. kérelmének megtárgyalása
 4. napirend Balatonkenese Város Önkormányzat lakásbérleti szerződésének megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Bajcsy – Zsilinszky u. 4/a.)
 5. napirend Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018.(II.14.) határozatának visszavonásának megtárgyalása
 6. napirend 21-es SHE Sport Horgász egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

2018. április 26- Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája

 1. napirend 2017. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításának megtárgyalása, 2017. évi vagyonmérleg értékelése, javaslat az önkormányzat vagyonhasznosítására
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
 3. napirend Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
 4. napirend Közös fenntartású intézményi társulások beszámolójának elfogadása
 5. napirend A Civil szervezetek 2017. évi tevékenységükről szóló beszámolók megtárgyalása
 6. napirend 2017. évi beszámoló a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról
 7. napirend Civil szervezetek 2018. évi pályázatainak elbírálása
 8. napirend A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatására benyújtott 2018. évi pályázatok elbírálása
 9. napirend Balatonkenese, Kossuth Lajos út-és járdakorszerűsítés-kivitelező kiválasztásának megtárgyalása
 10. napirend Balatonkenese, Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes, 4760/1, 4836/2,4714/5,3708,746/1,746/2,5,6/1,6/2,1637 hrsz. alatti ingatlanokat érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása-tervező megbízásának megtárgyalása
 11. napirend Balatonkenese Város közvilágítás korszerűsítéséről tájékoztatás
 12. napirend Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvétel megtárgyalása
 13. napirend 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás pályázaton való részvétel megtárgyalása
 14. napirend Balatonkenese, Alsóréti Üdülőterület forgalomtechnikai felülvizsgálatának megtárgyalása
 15. napirend Alsóréti Üdülő egyesület kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Ügyvédi megbízási szerződés megtárgyalása
 2. napirend Herberger Jenőné Balatonkenese, 5301/48 hrsz. alatti ingatlan közterületi szabályozást érintő telekrészének rendezési tervi módosításával, vagy önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos kérelem megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese, Balatoni út 155. szám alatti ingatlan értékesítenek megtárgyalása
 4. napirend Perfero Magyarország Kft. területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása
 5. napirend Dr. Kopinja Mária kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Balatonakarattya Község Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás kérelmének megtárgyalása
 7. napirend Tóth Krisztina területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása
 8. napirend Balatonman Triatlon Kft. területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Május

2018. május 31. Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása, 2017. évi vagyonmérleg értékelése
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzat 24/2004.(VII.14.) a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendeletének módosításának megtárgyalása
 3. napirend Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
 4. napirend Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről
 5. napirend Balatonkenese Város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása
 6. napirend Közvilágítás korszerűsítésének megtárgyalása
 7. napirend Trial Média Kft. 2018. évi szerződésének megtárgyalása
 8. napirend Puskás Róbert képviselő önálló képviselői indítványának megtárgyalása a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai egyesület támogatására

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Ügyvédi megbízási szerződés megtárgyalása
 2. napirend Balatonakarattya Község Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása a Balatoni Bringakör útvonal módosítás ügyében
 3. napirend Balatonakarattya Község Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása a Gumirádli strand (3499/6 hrsz) Lidós partszakasz rekonstrukciója ügyében
 4. napirend Nyári Attila és Makrai Fanni Csilla tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása
 5. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/8.)

 

Letölthető előterjesztések

 

Július

2018. július 05. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés támogatására kiírt pályázat közbeszerzési ügyének megtárgyalása
 2. napirend Elvi döntés fejlesztési hitel felvételéről
 3. napirend Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
 4. napirend Költségvetést érintő határozatok felülvizsgálata
 5. napirend Sellei Krisztián által kezdeményezett Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – módosítás megindításáról
 6. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 407/5 hrsz. alatti ingatlant érintő módosítása
 7. napirend Kő-Réteg Építőipari és Szolgáltató Kft. által kezdeményezett Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit 4842/4, 4842/7, 4845, 4846, 4847/7, 4847/10, 4847/29, 4847/30, 4847/31, 4847/3, 4847/34, 4847/36, 4847/37 hrsz. -érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – módosítás megindításáról
 8. napirend Sike István és Tímár András által kezdeményezett Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – módosítás megindításáról
 9. napirend Balatonman Triatlon Kft. kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Balatonkenese Városi Sportegyesület haszonkölcsön szerződés tervezet megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese 1163/6 hrsz-ú és a 1163/4 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes felajánlásának megtárgyalása
 3. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/1.)
 4. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/2.)
 5. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/4.)
 6. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/5.)
 7. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u. 23/6.)
 8. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Ladik u. 1/1.)
 9. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Ladik u. 1/2.)
 10. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Ladik u. 1/8.)

Letölthető előterjesztések

 

Augusztus

2018. augusztus 28. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásának megtárgyalása
 2. napirend A 2018/2019 tanévre szóló iskolabuszjárat biztosításának megtárgyalása
 3. napirend A 2018/2019. tanévre szóló úszásoktatás támogatásának megtárgyalása
 4. napirend Hartai Ervin által kezdeményezett Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit – 4714/1 hrsz. – érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítás ügye – a módosítás megindításáról

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

napirend Pintér Sándor önkormányzati bérlakás iránti kérelmének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Szeptember

 

Meghívó képviselő testületi ülésre 2018. szeptember 27.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A helyi zajvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 2. napirend A köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 3. napirend Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1/2018. (II.5.) önkormányzati rendelt módosítása
 4. napirend A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 20/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. napirend Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról
 6. napirend Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésre intézkedési terv megtárgyalása
 7. napirend A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatója a 2017/2018. évi tevékenységéről
 8. napirend A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2017/2018. évi tevékenységéről
 9. napirend A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2018/2019 évi munkatervének elfogadásáról szóló döntés
 10. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek volt zártkerti ingatlanok kerítés építése lehetőségét érintő módosítása
 11. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 1002/11 hrsz. alatti ingatlant érintő módosítása
 12. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 1398/1, 1398/2, 1169/1 és 1169/2 hrsz. alatti ingatlanokat érintő módosítása
 13. napirend Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatásárnak megtárgyalása
 14. napirend Bursa Hungarica 2018. évi pályázaton való részvétel megtárgyalása
 15. napirend Kelet-Balatoni Borlovagrend Támogatási kérelmének megtárgyalása
 16. napirend Kid Rock And Roll SE tagja, Bakos Lili támogatási kérelmének megtárgyalása
 17. napirend Kocsis Jenő képviselő önálló képviselői indítványának megtárgyalása
 18. napirend Martonfalvi Adrienn Tompa Mihály uta közlekedésrend szabályozási kezdeményezésének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Víz élménypálya üzemeltetésével kapcsolatos döntés megtárgyalása
 2. napirend Balatonman Triatlon Kft. kérelmének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Október

Meghívó képviselő testületi ülésre 2018. október 25.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
 2. napirend Tapasztalatok a nyári szezonról
 3. napirend Balatonkenese, Széchenyi park területén lévő 4715/2 hrsz. és 4716 hrsz. ingatlanokat érintő telekcsere előszerződés megkötéséről döntés
 4. napirend Perfero Magyarország Kft. területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Királyfalvi Miklós lakásbérleti szerződésével kapcsolatos döntés megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Révész u.23/4.)

Letölthető előterjesztések:

 

November

Meghívó képviselő testületi ülésre 2018. november 29.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása
 2. napirend Közbeszerzési szabályzat megtárgyalása
 3. napirend Közbeszerzési terv módosítása
 4. napirend Kultúra Háza pályázat kapcsán közbeszerzési eljárás megindítása
 5. napirend Kultúra Háza felújítására műszaki ellenőr kiválasztása
 6. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 798/1 hrsz. Alatti ingatlant érintő módosítása
 7. napirend Close To U rendszer kiépítésének megtárgyalása
 8. napirend Balatonkenese Városi Sportegyesület támogatásáról
 9. napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület kérelmének megtárgyalása

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Balatonkenese-Balatonakarattya peres ügyével kapcsolatos tájékoztató
 2. napirend Központi háziorvosi ügyelet működésével kapcsolatos tájékoztató
 3. napirend Balatonkenese Város Önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanok vagyonhasznosítása
 4. napirend A 11. számú Pavilon üzlethelyiség 2019. évre vonatkozó bérleti díjának megtárgyalása
 5. napirend „Balatonkenese Jövőjéért” díjra jelölés megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

December

2018. december 7. Közmeghallgatás

Közmeghallgatás napirendek listája:

 1. napirendTájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének helyzetéről
 2. napirendAdózási tevékenységről beszámoló
 3. napirendTájékoztató a pályázatokról, beruházásokról szóbeli tájékoztató
 4. napirendKatasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás szóbeli tájékoztató
 5. napirendA környezet állapotáról szóló tájékoztatás szóbeli tájékoztató
 6. napirendBalatonakarattya leválásáról szóló tájékoztatás szóbeli tájékoztató
 7. napirendLakossági hozzászólások, kérdések

Napirendek letöltése:

2018. december 7. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirendTájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről
 2. napirendAz önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
 3. napirend évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 4. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese 4760/1, 4836/2, 4714/5, 3708, 5, 6/1, 6/2, 1637, 4842/4, 4842/7, 4845, 4846, 4847/7, 4847/10, 4847/29, 4847/30, 4847/31, 4847/33, 4847/34, 4847/36, 4847/37, 746/1, 746/2 és 798/1 hrsz. alatti ingatlanokat érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – tervezési program meghatározása

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirendElővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/7. hrsz., 4. és 5. jelű pavilon)
 2. napirend Balatonkenese, 1439/10 hrsz. telek-kiegészítése, önkormányzati tulajdonba vétel
 3. napirend Balatonkenese Kultúrájáért Díjra jelölés megtárgyalása
 4. napirend Takácsné Kakas Irén lakásbérleti szerződésének megtárgyalása (8174 Balatonkenese, Ladik u 1/1.)

Előterjesztések letöltése: