Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Csoport\Kereskedelmi ügyintéző

Cím:                    8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/24

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

Ügyleírás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

Ügyintézés kezdeményezhető

Kizárólag elektronikus úton.

 

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
  • hatályos ingatlan nyilvántartási térkép,
  • szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

 

Ügyintézés díja

Az eljárási díj mértéke a 35/1999.(X.13.) BM rendelet szerint 5.000 Ft, amely összeget készpénz átutalási megbízással, vagy a Polgármesteri Hivatal számlaszámára (11748083-15428505-03470000) banki átutalással vagy házipénztárba lehet megfizetni.

 

A szakhatósági eljárásokért fizetendő eljárási díjak

1./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Veszprémi Járási Népegészségügyi Intézete eljárási díja 19.400 Ft, amely összeget készpénz átutalási megbízással vagy banki átutalással. (10048005-00301703-00000000) lehet megfizetni.

2./ A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség eljárási díja 23.000 Ft, amely összeget banki átutalással (10029008-01711882-00000000) lehet megfizetni.

3./ A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság eljárási díja 11.000 Ft, amely összeget banki átutalással (10032000-00282448-00000000) lehet megfizetni, amennyiben a telepengedély kiadása iránti kérelemben a  4.1. alponttól a 4.5. alpontig terjedő felsorolásban szereplő berendezést üzemeltetnek.

 

Az eljárás menete

A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

Helyszíni szemle

A helyszíni szemle időpontjáról a jegyző értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és a szakhatóságokat. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle előtt írásban tehetik meg, vagy a helyszíni szemlén készülő jegyzőkönyvbe mondhatják. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt.

 

Tevékenység megkezdése

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

 

Vonatkozó jogszabályok

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet.

– 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyéb eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

– 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról.