Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.05.01.-2017.09.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1.

 

Ellátandó feladatok:

A közterületről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényekben meghatározott tevékenységek.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Rendészeti feladatok ellátása, járőrszolgálat keretében végzett tevékenység. A közterületek jogszerű használatának, rendjének tisztaságának védelme;valamint annak rendjét megbontó, a környezetet sértő vagy veszélyeztető jogsértések megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. Az önkormányzati vagyon védelme, közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más állampolgári jogokat korlátozó, vagy azt közvetlenül érintő intézkedések, kényszerítő intézkedések végrehajtása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, rendészeti végzettség,
 • Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga,
 • Közterület-felügyelői, vagy rendvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1 sz. melléklet szerinti önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító okiratok másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány kinevezéshez szükséges

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jurics Tamás jegyző nyújt, a 06 88/481-087 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222/2017/áig. , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton Jurics Tamás jegyző részére a hivatal@balatonkenese.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Jurics Tamás jegyző, Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Béri-Balogh Ádám tér 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.balatonkenese.hu. 2017. március 20.