Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

Ügyleírás:

Személyesen benyújtott kérelemre, (személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges) indul, kiskorú esetében törvényes képviselő jár el.

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
  • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Illetékességi terület:

Országos

 

Szükséges dokumentumok:

Születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint) házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat

 

Az eljárás illetéke:

Első ízben 10.000.- Ft bélyegben, ismételt eljárás: 50.000.- Ft

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen

 

Ügyintézési határidő:

A BÁH Anyakönyvi Felügyeleti Osztályához érkezéstől számított 45 nap