Házasságkötési szándék bejelentése

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás:

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
  • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

 

Illetékességi terület:

Balatonkenese közigazgatási területe.

 

A kérelem kötelező tartalma:

  • személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány) bemutatása
  • lakcímigazolványok bemutatása
  • születési anyakönyvi kivonatok bemutatása
  • elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok bemutatása

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Szükség esetén a születés adatai.

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Az eljárás kezdeményezése személyes megjelenéshez kötött.

 

Ügyintézési határidő:

A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki.