Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Cím:                      8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/18

E-mail:                 hivatal@balatonkenese.hu

 

Ügyleírás:

Adó (csak magánszemély esetében), pótlék és bírság hátralék mérséklése, törlése továbbá fizetési könnyítés (részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás) stb. tárgyában benyújtott kérelmek.

 

Igénybe vehetik:

Magánszemélyek, vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények.

 

Ügyintézés kezdeményezhető:

Méltányossági kérelmet lehet személyesen illetve postán is küldeni a hivatalnak.

 

Szükséges iratok:

Magánszemély esetén

  • a jövedelem és rezsiköltség igazolása, eltartottak száma, vagyonelemek (gépkocsi, nyaraló, lakás stb.)

Vállalkozások esetében

  • mérlegadatok, a vagyonállapot kimutatása, hitelek, követelések feltüntetése, likviditás.

 

Szükséges nyomtatványok, űrlapok:

Az egyedi kérelem nem nyomtatványhoz kötött.

 

Ügyintézés díja:

Itv. 33.§ (2) 23. Illetékmentes eljárás az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás –ide értve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is – kivéve az adókötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Itv. 29.§ (8)A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Az illetéket csekken vagy utalással kell befizetni. Az erről szóló igazolást csatolni kell a kérelemhez.

 

Államigazgatási eljárási illeték számlaszáma:

11748083-15428505-03470000

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény

 

Magánszemélyek esetében egyedi írásbeli kérelem adható be, csatolni szükséges a kérelmező és a vele egy háztartásban élők havi jövedelmét valamint kiadásait igazoló dokumentumokat. A vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények az E-Önkormányzati portálon a megfelelő nyomtatvány online kitöltésével adhatják be kérelmüket.