Külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezése

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

Ügyleírás:

Magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, amelyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala).

 

Az eljárás jogi alapja:

 • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
 • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Illetékességi terület:

Bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható a kérelem.

 

A kérelem kötelező tartalma:

 • a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
 • a magyar állampolgár(ok) személyi azonosító jele
 • a házastársak anyjának születési családi neve

 

Csatolandó mellékletek:

 • a külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel)
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házasság előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat
 • a házasfelek házassági neve
 • szükség esetén együttes nyilatkozat a születendő gyermekek családi nevéről

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen

Ügyintézési határidő:

A Kormányhivatal ügyintézőjének kézhezvételétől számított 40 nap