Tartalomjegyzék:

Január

2019.01.17. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázaton való indulás megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

2019.01.31. Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása
 2. napirend A helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 3. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata helyi címer és zászló alapításáról és a településnév használatáról szóló rendelet felülvizsgálata, aktualizálása és kiegészítése
 4. napirend 23/2001.(VII.14.) állattartás és ebtartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 5. napirend 10/2004.(IV.5.) választási plakátok elhelyezéséről, valamint választási gyűlések részére önkormányzati tulajdonú helyiség biztosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 6. napirend 25/2004.(VII.12.) az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 7. napirend Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
 8. napirend Tájékoztató a 2018. december 31. fordulónapi leltározás és selejtezési tevékenységről
 9. napirend A kultúra Háza közbeszerzési eljárás eredményéről való döntés
 10. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2019. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról
 11. napirend Kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának meghatározása
 12. napirend Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatos döntés
 13. napirend Intelligens gyalogátkelőhely kialakításának megtárgyalása
 14. napirend Alsóréti Üdülő Egyesület kérésének megtárgyalása a 314/2017.(X.26.) önkormányzati határozat visszavonására
 15. napirend Sellei Krisztián által kezdeményezett Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes területeit érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása-településrendezési szerződés szerződési feltételeinek megállapításáról
 16. napirend Rota vírus és agyhártyagyulladás elleni oltóanyag megvásárlásának megtárgyalása
 17. napirend Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának meghatározása
 18. napirend Balatonman Triatlon Kft. kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/7 hrsz., 4. és 5. számmal jelzett pavilon)

 

Letölthető előterjesztések:

 

Február

2019.02.13 Meghívó képviselő testületi ülésre

Előterjesztések listája:

 

2019.02.28 Meghívó képviselő testületi ülésre

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
 2. napirend évi Cafetéria szabályzat megtárgyalása
 3. napirend 7/2018.(IX).28.) köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 4. napirend 10/2009.(IV.30.) a mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 5. napirend 26/2006. (XII.28.) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló ivóvíz ellátást, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetését szolgáló közműépítésekről és a kapcsolódó közmű hozzájárulásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének megtárgyalása
 6. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi munkatervéről tájékoztatás
 7. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2019. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról
 8. napirend Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Felkészülés a 2019. évi nyári szezonra
 9. napirend Pályázati kiírás civil szervezetek 2019. évi támogatására
 10. napirend Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések 2019. évi támogatására
 11. napirend évi közbeszerzési terv megtárgyalása
 12. napirend Balatonkenese Városi Sportegyesület támogatási előleg folyósításának megtárgyalása
 13. napirend A központi háziorvosi ügyelet működésének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/9 hrsz., 7. számú pavilon)
 2. napirend Parragh Szilvia kérelmének megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese, Schédl utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosításának megtárgyalása

 

Letölthető előterjesztések:

 

Március

Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre 2019. március 12.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
 2. napirend Top Bean Kft. által szervezett rendezvények megtartása iránti kérelmének megtárgyalása
 3. napirend Tájékoztató Balatonkenese város 2019. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról
 4. napirend Polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Április

Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre 2019. április 2.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
 2. napirend Tájékoztató A Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
 3. napirend Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
 4. napirend A Civil szervezetek 2018. évi tevékenységékről szóló beszámolók megtárgyalása
 5. napirend évi beszámoló a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról
 6. napirend Az egyéb támogatások 2018. évi beszámolóinak megtárgyalása
 7. napirend A közművelődési Intézmény és Könyvtár, könyvtári intézményességének 2018. évi beszámolója, 2019. évi munkaterve
 8. napirend AWiFi4EU pályázat kivitelezésére vonatkozó döntés meghozatala
 9. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese, 4714/5 és 4713 hrsz. alatti ingatlanok területére vonatkozó módosítása
 10. napirend Pannónia Citeraegyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
 11. napirend Magyar Mentőmotoros Szolgálat támogatási kérelmének megtárgyalása
 12. napirend Tátorján Játékvár gyermekfoglalkozások céljából való igénybevételének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2239 hrsz.)
 2. napirend Balatonkenese, Vak Bottyán utca 3857 Hrsz-ú ingatlan hasznosításának megtárgyalása
 3. napirend Jump Friday 2018 Kft kérelmének megtárgyalása

 

Letölthető előterjesztések:

 

Május

 

Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre 2019. május 2.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
 3. napirend A köztisztviselők napja munkaszüneti nappá való nyilvánításának megtárgyalása
 4. napirend Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
 5. napirend Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról
 6. napirend Civil szervezetek 2019. évi pályázatainak elbírálása
 7. napirend A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatására benyújtott 209. évi pályázatok elbírálása
 8. napirend Római Katolikus Plébánia-Magyarok Nagyasszonya Katolikus Karitász civil pályázatának megtárgyalása
 9. napirend Balatonkenese Városi Sportegyesület 2018. évi beszámolójának megtárgyalása
 10. napirend Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 2019. év I. negyedévi beszámolójának megtárgyalása
 11. napirend Közös fenntartású intézményi társulások beszámolójának megtárgyalása
 12. napirend Balatonkenese Város közvilágítás korszerűsítéséről tájékoztatás
 13. napirend Balatonkenese, Alsóréti Üdülőterület forgalomtechnikai felülvizsgálatának megtárgyalása
 14. napirend Balatonkenese, Parti sétány 61. szám (3671/2 hrsz. és 02/37 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő Alsóréti Szabad-strand területének felújítási, valamint a vizesblokki épület átalakítási, felújítási munkálatai – műszaki ellenőr kiválasztása
 15. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes, a 4760/1, 4836/2, 4714/1, 4714/5, 3708, 5, 6/1, 6/2, 1637, 4842/4, 4842/7, 4845, 4846, 4847/7, 4847/10, 4847/29, 4847/30, 4847/31, 4847/33, 4847/34, 4847/36, 4847/37, 746/1, 746/2, 798/1, 1599 hrsz. továbbá a 1002/11 hrsz. és környezetét érintő, valamint a zártkerti kerítésépítés lehetőségének felülvizsgálatára irányul, „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – véleményezési, illetve a partnerségi egyeztetési eljárások megindítását megelőző döntés
 16. napirend Triál Média Kft. 2019. évi szerződésének megtárgyalása
 17. napirend Szavazatszámláló Bizottság ellátmányozásáról való döntés
 18. napirend A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása
 19. napirend A Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Méltatlansági eljárás megindításának megtárgyalása
 2. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (3470 hrsz.)
 3. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (2934/9 hrsz., 3. számú pavilon)
 4. napirend Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra benyújtott pályázatok megtárgyalása
 5. napirend Majdnem Ketten Kft. kérelmének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre 2019. május 7.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Alsóréti Szabadstrand korszerűsítése című pályázat közbeszerzési eljárás megindításának megtárgyalása
 2. napirend TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00014-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Balatonkenesén” című pályázat közbeszerzési eljárás megindításának megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre 2019. május 15.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A Településkép Védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 2. napirend Úttörő utca átnevezéséről szóló előterjesztés megtárgyalása
 3. napirend Alsóréti szabadstrand illemhely bérleti díjának átvállalásával kapcsolatos döntés megtárgyalása

Zárt előterjesztések listája: 

 1. napirend Életmester Kft. területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása
 2. napirend Kis Hunor Norbert területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása
 3. napirend Koronczai János és Pap Tibor Dezső területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Meghívó rendkívüli képviselő testületi ülésre 2019. május 30.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának következményeiről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
 2. napirend Az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló rendelet megtárgyalása
 3. napirend 32/2005.(X.15.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 4. napirend 18/2003.(X.10.) az út-, járdaépítési együttműködésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 5. napirend Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről
 6. napirend Balatonkenese Város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása
 7. napirend Balatonkenese, 5554/1; 5554/2 hrsz. ingatlanokon építési tilalom törlésének megtárgyalása
 8. napirend Galambos Zsóka gyermekpedagógus kérelmének megtárgyalása
 9. napirend Sajtóreferensi beszámoló megtárgyalása
 10. napirend Balatonkenese médiastratégia megtárgyalása
 11. napirend Balatonkenese, Alsóréti szabadstrand nyitvatartásának megtárgyalása
 12. napirend Alsóréti Üdülő Egyesület kérelmének megtárgyalása

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Pékmester Biscuit Kft. kérelmének megtárgyalása
 2. napirend 2236/89, 2236/27, 2236/114, 2236/92, 2236/103, 2236/72 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Június

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. június 04.

Előterjesztések listája:

 1. napirend „Alsóréti szabadstrand korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. június 27.

Előterjesztések listája:

 1. napirend évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás pályázaton való részvétel megtárgyalása
 2. napirend Hozzájárulás megadásának megtárgyalása a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomás létesítéséhez
 3. napirend Tártorján Szociális Szolgáltató Intézmény által szervezett nyári napközis táboroztatás támogatásával kapcsolatos döntés megtárgyalása

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Méltatlansági eljárás megindításának megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Július

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. július 23.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásának megtárgyalása
 2. napirend Energetika II. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárás eredményének megtárgyalása
 3. napirend Intelligens gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatos döntés megtárgyalása

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzat tulajdonában álló Balatonkenese, Balatoni út 155. ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

Letölthető előterjesztések:

 

Augusztus

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. augusztus 27.

Előterjesztések listája:

 1. napirend A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
 2. napirend Magyar Falu Program keretén belül kiírt pályázatokon való részvétel megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese egyes, a 4760/1, 4836/2, 4714/1, 4714/5, 3708, 5, 6/1, 6/2, 1637, 4842/4, 4842/7, 4845, 4846, 4847/7, 4847/10, 4847/29, 4847/30, 4847/31, 4847/33, 4847/34, 4847/36, 4847/37, 746/1, 746/2, 798/1, 1599 hrsz. továbbá a 1002/11 hrsz. és környezetét érintő, valamint a zártkerti kerítésépítés lehetőségének felülvizsgálatára irányuló, „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – véleményezési szakasz lezárásának megtárgyalása
 4. napirend A 2019/2020 tanévre szóló iskolabuszjárat biztosításának megtárgyalása
 5. napirend A 2019/2020 tanévre szóló úszás oktatás biztosításának megtárgyalása
 6. napirend Balatonakarattya Község Önkormányzata levelének megtárgyalása

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (3024. hrsz.)

 

Letölthető előterjesztések:

 

Szeptember

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. szeptember 19.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Bursa Hungarica 2019. évi pályázaton való részvétel megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese, 5301/126 hrsz. alatti Ladik utca és a 5473/3 hrsz. alatti Szegfű utca útfelújítási -, valamint a 737 hrsz. alatti Batthyány utca út- és járda felújítási munkálatai elnyert pályázat keretében – a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztásának megtárgyalása
 3. napirend Iskolagyümölcs biztosításának megtárgyalása a 7-8 osztályos tanulok részére
 4. napirend Balatonkenese Városi Ünnepség költségvetésének megtárgyalása

 

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese belterület 2240 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Október

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. október 03.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása
 2. napirend Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosításának megtárgyalása
 4. napirend A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója a 2018/2019. évi tevékenységéről
 5. napirend A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2018/2019. évi tevékenységéről
 6. napirend A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 évi munkatervének megtárgyalása
 7. napirend Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodás módosításának megtárgyalása
 8. napirend Vági Ilona 2018. évi beszámolójának megtárgyalása
 9. napirend Ster Lászlóné Pilinszky versmondó verseny támogatása iránti kérelmének megtárgyalása
 10. napirend Balatonkenese Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása

 

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Majdnem Ketten Kft. kérelmének megtárgyalása
 2. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (Balatonkenese 3628/2 hrsz.)
 3. napirend 4802/7 hrsz-ú ingatlan hasznosításának megtárgyalása

Letölthető előterjesztések:

 

Meghívó alakuló ülésre 2019. október 22.

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Ünnepélyes megnyitó, helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása
 2. napirend Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
 3. napirend Polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
 4. napirend Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
 5. napirend Alpolgármester megválasztása és eskütétele
 6. napirend Polgármesteri Illetmény rögzítése, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása, képviselői tiszteletdíjak megállapítása
 7. napirend Megbízás adása a Szervezeti és működési szabályzat teljeskörű felülvizsgálatára
 8. napirend Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjak megállapítása
 9. napirend Megbízás a Gazdasági program kidolgozására
 10. napirend Javaslat Tömör István polgármester megbízatása megszűnésével összefüggő munkajogi intézkedésekre
 11. napirend Tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről

Letölthető előterjesztések:

 

November

Meghívó alakuló ülésre 2019. november 7.

Előterjesztések listája:

 

Letölthető előterjesztések:

 

Meghívó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre 2019. november 28.

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend A helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Kultúrájáért díj alapításáról, adományozás rendjéről szóló 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 3. napirend Tátorján Játékvár használatával kapcsolatos döntés megtárgyalása
 4. napirend 2019-2024 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi program megtárgyalása
 5. napirend A Közoktatási Társulási Tanácsban való helyettesítést ellátó személy megbízásával kapcsolatos döntés megtárgyalása
 6. napirend Önkormányzati helyiségek használati díjának megállapításáról
 7. napirend Benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatás és szükséges döntések meghozatala
 8. napirend Mindenki Karácsonya rendezvény programról való döntés
 9. napirend Polgármester jutalmazásával kapcsolatos döntés

 

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításának megtárgyalása
 3. napirend A 11. számú Pavilon üzlethelyiség 2020 évre vonatkozó bérleti díjának megtárgyalása
 4. napirend elővásárlási joggal kapcsolatos kérelem megtárgyalása (Balatonkenese 3705 hrsz., 8/A számú Pavilon)
 5. napirend Stabil Pont Kft. kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Károlyi László kérelmének megtárgyalása

 

Letölthető előterjesztések:

 

December

Meghívó közmeghallgatásra 2019. december 13.

 1. napirend Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének helyzetéről
 2. napirend Beszámoló az adóztatási tevékenységről beszámoló
 3. napirend Katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás
 4. napirend A környezet állapotáról szóló tájékoztatás
 5. napirend Lakossági hozzászólások, kérdések

Letölthető előterjesztések:

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2019. december 13.

Előterjesztések listája:

 1. napirend Tátorján Játékvár használatával kapcsolatos döntés megtárgyalása
 2. napirend Balaton keleti Kapuja Turisztikai egyesület kérelmének megtárgyalása
 3. napirend évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 4. napirend Településrendezési terv módosításával kapcsolatos kérelmek megtárgyalása
 5. napirend Balatonkenese, Batthyány utca 746/2 hrsz. alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
 6. napirend évi közvilágítás, villamos energia ellátás és karbantartás ügyének megtárgyalása
 7. napirend Magyar Állami Vasutak Zrt. bérleti szerződésének megtárgyalása
 8. napirend Önkormányzati helyiségek használati díjának megállapításáról
 9. napirend Polgármester szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
 10. napirend A Képviselő testület 2020. évi munkatervének megtárgyalása

 

Zárt előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok hasznosításának megtárgyalása
 2. napirend Hajmáskér 491/14/A/15 hrsz.-ú Balatonkenesei Önkormányzati bérlakás bérlő számára történő értékesítés megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese 4802/7 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos versenytárgyalás eredményének megtárgyalása
 4. napirend Stabil Pont Kft. kérelmének megtárgyalása

Letölthető előterjesztések: