Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

Email: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

Ügyleírás:

Magyar állampolgár szülő személyesen terjeszti elő a kérelmét a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala).

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
  • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Illetékességi terület:

Bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható a kérelem.

 

A kérelem kötelező tartalma:

  • a szülő magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
  • a szülő személyazonosító jele
  • az anya születési családi neve
  • amennyiben szükséges: együttes nyilatkozat a gyermek családi nevéről

 

Csatolandó mellékletek:

  • a szülők házassági anyakönyvi kivonata
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel)
  • házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen

Ügyintézési határidő:

A Kormányhivatal ügyintézője kézhezvételétől számított 40 nap