Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Cím:                     8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087 / 104 -es mellék

E-mail:                 hivatal@balatonkenese.hu

 

Ügyleírás:

Építményadó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljául szolgáló épület.

Telekadó: Adóköteles a Balatonkenese város illetékességi területén lévő telek.

 

Adóalanyok

Magánszemélyek, vállalkozók, vállalkozások akik/amelyek a naptári év első napján az építmény/telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya.

 

Ügyintézés kezdeményezhető:

Új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Tevékenység megszüntetése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

 

Szükséges iratok:

  • tulajdoni lap másolat,
  • adás-vételi szerződés.

 

Ügyintézés díja:

Az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

 

Űrlap, nyomtatvány:

Magánszemélyek esetén a szükséges nyomtatványok az önkormányzat Adóügyi csoportjánál szerezhetőek be, illetve letölthetőek a honlapról.

Vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények az E-Önkormányzati portálon a megfelelő nyomtatvány online kitöltésével.

  • Építményadó bevalláshoz kitöltési útmutató
  • Építményadó bevallás
  • Telekadó bevallás nyomtatvány
  • Megállapodás építmény- és telekadóhoz

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
  • 25/2010. (XII.15) Önkormányzati rendelet a helyi adókról

 

Letölthető dokumentumok: