Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Csoport\Kereskedelmi ügyintéző

Cím:                    8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/24

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton (kizárólag adószámos magányszemély esetében. Gazdálkodó szervezet esetén (egyéni vállalkozó is) kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető.

Az ügyintézéshez szükséges iratok

  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
  • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
  • Egyéb szálláshely kivételével a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.
  • Magánszemély esetén a NAV felé tett bejelentés másolata, cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány.
  • Vendégkönyv és vásárlók könyve.

Az eljárási illeték mértéke

3.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Statisztikai adatszolgáltatás

A Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése szerint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Letölthető dokumentumok: