Címnyilvántartás, cím-megállapítási eljárás, hatósági bizonyítvány a cím igazolásáról 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/igazgatási ügyintéző

Cím: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

 

Ügyfélfogadási időpontok

Hétfő

800-1200, 1300-1530

Kedd

Nincs ügyfélfogadás

Szerda

800-1200, 1300-1530

Csütörtök

Nincs ügyfélfogadás

Péntek

800-1200

 

Ügyleírás:

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján, Magyarország területén található ingatlannak a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Az ingatlan:

 • beépítésre szánt területen fekvő telek;
 • beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épület,
 • beépítésre szánt területen fekvő telken létesített épületen belül található lakás,
 • beépítésre szánt területen fekvő telken létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
 • beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon épületet létesítettek.

A címmel nem rendelkező, illetve a kialakult számsorba nem illeszkedő, esetleg a nyilvántartás alapján több azonos közterületnévvel és címmel rendelkező ingatlan, telekmegosztás vagy telekösszevonás esetén lehetőség van a cím megállapítása, illetve megváltoztatása iránti eljárást kezdeményezni.

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelemben meghatározott ingatlan helyrajzi száma alapján helyszíni szemlét követően kerül megállapításra az ingatlan házszáma. A szemle elvégzéséhez nem szükséges a tulajdonos jelenléte. A házszám az ingatlant, amennyiben a telken nincs épület/lakás, a telket jelöli. A házszám Központi Címregiszterben való rögzítéséhez szükséges a körzeti Földhivataltól az azonosításhoz szükséges ingatlan nyilvántartási azonosító és a kapcsolódó koordináták megkérése. A házszámozás elvégzéséhez továbbá szükséges a tulajdoni lap/használatbavételi engedély/bérleti szerződés tartalmának ismerete, a tulajdonosi jogviszony igazolása. Az ingatlanra csak akkor van mód lakcímre történő bejelentkezésre, ha az ingatlan tulajdoni lapja vagy a használatba vételi engedély lakóház/lakás céljára szolgáló épületre vonatkozó információt tartalmaz. Beépítetlen telek esetén a telek, mint ingatlan kap házszámot.

 

Illetékességi terület:

Balatonkenese közigazgatási területe

 

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • házszámigazolási kérelem
 • az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (meglévő, 1 éven túl használatba vett épület esetén)
 • az ingatlan használatbavételi engedélyének másolata (új építésű épület esetén)
 • társasház esetén a cím megállapítással érintett ingatlan hatályos társasházi alapító okiratának másolata
 • az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolata

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím):

Az eljárást a magánszemély kérelmezheti:

 • papír alapon személyesen, illetve postai úton;
 • elektronikus úton (e-Papír oldalon).

 

A gazdálkodó szervezet és az egyéni vállalkozó kizárólag elektronikus úton (E- Önkormányzat Portálon, illetve e-Papír oldalon) kezdeményezheti az eljárást.

Az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatót innen töltheti le: Tájékoztató-Hatósági bizonyítvány kiállítása házszámigazolás tekintetében

A házszámigazolási kérelmet innen töltheti le: Házszámigazolási kérelem nyomtatvány

 

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézés határideje sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban – amennyiben a tényállás nem tisztázott – 60 nap.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X.4.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről