Jurcsó János polgármester

Telefon: +36 88 481 087

e-mail cím: polgarmester@balatonkenese.hu

Polgármesteri fogadó óra: kedd: 800-1200 (Telefonos előjegyzés szükséges!)

 

dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Telefon: + 36 88 481 087

e-mail cím: jegyzo@balatonkenese.hu

Jegyzői fogadó óra: szerda: 800-1200 (Telefonos előjegyzés szükséges!)

 

aljegyző

Telefon: +36 88 481 087

e-mail cím: aljegyzo@balatonkenese.hu

 

 

Titkárság

Hornyák Diána titkársági ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/111 mellék

e-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu

 1. Titkársági feladatok

 

Igazgatási csoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200, 1300-1530 
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1200, 1300-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Meilinger Hajnalka mb. igazgatási csoportvezető

Telefon: +36 88 481 087/104 mellék

e-mail cím: meilinger.hajnalka@balatonkenese.hu

 1. Alapfokú oktatási intézmények ügyei
 2. Önkormányzati és országgyűlési választással kapcsolatos feladatok
 3. Egészségügyi igazgatással kapcsolatos ügyek intézése
 4. Takarnet nyilvántartás
 5. Képzési referens
 6. Első fokon ellátja a központi adó jogszabályokban, valamint helyi önkormányzati rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt:
  • telekadó
  • építményadó
  • iparűzési adó
  • talajterhelési díj
  • adók módjára behajtandó köztartozások megállapítását, nyilvántartását, beszedését, kezelését, adóellenőrzését
  • desztilláló berendezés bejelentése
  • idegenforgalmi adó
  • hatósági bizonyítványok kiadása
 7. Méltányossági kérelmek kezelése
 8. Információs szolgáltatás
 9. Végrehajtási eljárások
 10. Zárások, adatszolgáltatások

 

Csizmadia Zoltánné anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző

Telefon: + 36 88 481 087/112 mellék

e-mail cím: csizmadia.zoltanne@balatonkenese.hu

 1. Anyakönyvi ügyek
 2. Népesség nyilvántartás
 3. Hagyatéki ügyek
 4. Házszám igazolás kiadása

 

Virág Anikó szociális és gyámügyi ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/107 mellék

e-mail cím: virag.aniko@balatonkenese.hu

 1. Jegyzői hatáskörben ellátja a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok közül:
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézést
  • gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítését
  • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását
 2. Települési támogatási ügyek intézése:
  • rendszeres támogatás igénylésének intézése:
   • lakhatás támogatásának igénylése
   • egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás igénylése
   • gyermekek családban történő gondozásának költségeihez történő hozzájárulásra nyújtott települési támogatás igénylése
   • ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás igénylése
  • eseti települési támogatás igénylésének ügyintézése:
   • gyermek születésekor nyújtható támogatás igénylése
   • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése
   • rendkívüli települési támogatás igénylése
   • köztemetés igénylésének ügyintézése

 

Szerdi Krisztina hatósági ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/103 mellék

e-mail cím: szerdi.krisztina@balatonkenese.hu

 1. Iktatással, irattárazással kapcsolatos feladatok ellátása
 2. Kereskedelmi szálláshellyel kapcsolatos ügyintézés
 3. Kereskedelmi ágazat feladataival, üzletek működésével, mozgóárusítással kapcsolatos ügyintézés
 4. Kifüggesztéssel kapcsolatos ügyek
 5. Zenés rendezvényekkel kapcsolatos ügyintézés
 6. Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyintézés
 7. Állattartással kapcsolatos ügyek intézése
 8. Növényvédelmi törvénnyel kapcsolatos ügyek intézése
 9. Közérdekű bejelentések, panaszok intézése

 

Adócsoport

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Adócsoport ügyfélfogadási rendje 2024. március 1-től visszavonásig az alábbiak szerint módosul:

Adócsoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200 és 1300 – 1530   Személyesen és telefonon
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200 Személyesen és telefonon

 

Ügyfélfogadási időben az adócsoport munkatársai

 • személyesen: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. – adócsoport
 • telefonon: +36 88 481 087/104 mellék

állnak rendelkezésükre.

 

Gergelyné Jónás Mária adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/104 mellék

e-mail cím: maria.jonas@balatonkenese.hu

 

Renczes Szilvia adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/104 mellék

e-mail cím: renczes.szilvia@balatonkenese.hu

 

 1. Első fokon ellátja a központi adó jogszabályokban, valamint helyi önkormányzati rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt:
  • telekadó
  • építményadó
  • iparűzési adó
  • talajterhelési díj
  • adók módjára behajtandó köztartozások megállapítását, nyilvántartását, beszedését, kezelését, adóellenőrzését.
  • desztilláló berendezés bejelentése
  • idegenforgalmi adó
  • hatósági bizonyítványok kiadása
 1. Méltányossági kérelmek kezelése
 2. Információs szolgáltatás
 3. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 4. Végrehajtási eljárások
 5. Zárások, adatszolgáltatások

 

Pénzügyi csoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200, 1300-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1200, 1300-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200
Pénztári órák
                        Hétfő 800-1200, 1300-1500
                        Szerda 800-1200, 1300-1500
     

 

Kalocsa Nóra pénzügyi csoportvezető

Telefon: + 36 88 481 087/102 mellék

e-mail cím: penzugyi.csoportvezeto@balatonkenese.hu

 1. Magyar Államkincstár költségvetési, zárszámadási jelentések elkészítése, E-adat rendszer kezelése
 2. Költségvetési módosítások koordinálása, összeállítása
 3. Pénzügyi ellenjegyzési feladatok
 4. Önkormányzati szintű állami és térségi támogatás igénylésének összeállítása. Az intézmények mutatószám felülvizsgálatának koordinálása, az elszámolásban való közreműködés.
 5. Az Önkormányzat intézményei és a Pénzügyi csoport kincstári feladataival kapcsolatos információáramlás, helyszíni egyeztetések, ellenőrzések.
 6. Előirányzat nyilvántartás vezetése:
  • Gazdaságstatisztikai jelentés kezelése
  • Bérkönyvelés előkészítése a gépi feldolgozásra
 7. ÖNMEG rendszer kezelése

 

Lotz Andrea pénzügyi ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/101 mellék

e-mail cím: lotz.andrea@balatonkenese.hu

 1. Kötelezettség vállalási bizonylatok rögzítése
 2. Vezeti a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményeinek fő jogcímenkénti szállító és vevő kötelezettség-vállalásainak nyilvántartását:
  • Szállítói számlák nyilvántartása, iktatása, utalványrendeletek kiállítása
 3. Bizonylatok, illetve mellékleteinek alaki, formai és szabályszerűségi szempontú vizsgálata a tevékenység végrehajtása előtt
 4. Bizonylatok előkészítése utalásra
 5. Vevő számlák kezelése:
  • Ügyfélterminál működtetése, utalások intézése

 

Pető Eszter pénzügyi ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/101 mellék

e-mail cím: peto.eszter@balatonkenese.hu

 1. Önkormányzati gazdálkodás számítógépes feldolgozása
 2. Előirányzat számítógépes feldolgozása
 3. Intézményenkénti bérkönyvelés
 4. A költségvetés, a beszámolók, jelentések, valamint az információs adatszolgáltatások elkészítésében való közreműködés
 5. Vevő hátralékosok nyilvántartása, behajtásra való előkészítése
 6. ÁFA nyilvántartás, jelentések

 

Vida Viktória pénzügyi ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/108 mellék

e-mail cím: penztar@balatonkenese.hu

 1. Előleg-nyilvántartás, előleg-elszámoltatás (intézményenként)
 2. Leltározás, selejtezési feladatok ellátása
 3. Intézményenkénti bérszámfejtési feladatok és kapcsolódó feladatok intézése (KIRA)
 4. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése, kiadása, nyilvántartása
 5. Pénztár kezelése: bevételi-, kiadási bizonylatok kiállítása, pénztár jelentés készítése
 6. Kincstári Monitoring rendszer kezelése

 

Műszaki csoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200, 1300-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1200, 1300-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Vadász Lajos műszaki csoportvezető

Telefon: +36 88 481 087/106 mellék

e-mail cím: vadasz.lajos@balatonkenese.hu

 

Ágó Zsófia hatósági ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/113 mellék

e-mail cím: ago.zsofia@balatonkenese.hu

 1. Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés
 2. Vagyongazdálkodás ügyintézése:
  1. Önkormányzati ingatlan értékesítése
  2. Önkormányzati lakás-ingatlan bérlés
  3. Jelzálog ügyek

 

Pályázatok, projektek

Heppell Ildikó beruházási ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/114 mellék

e-mail cím: beruhazas@balatonkenese.hu

 1. Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés (pályázati anyagok előkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása stb.)
 2. Település-fejlesztéssel kapcsolatos ügyek intézése
 3. Beruházásokban való közreműködés

 

Települési műszaki feladatok

Vadász Lajos műszaki csoportvezető

Telefon: +36 88 481 087/106 mellék

e-mail cím: vadasz.lajos@balatonkenese.hu

 1. Települési műszaki feladatok ellátása
 2. Településfejlesztési, településrendezési feladatok ellátása
 3. Városüzemeltetés

 

Kulcsár Péter hatósági ügyintéző

Telefon: + 36 88 481 087/106 mellék

e-mail cím: kulcsar.peter@balatonkenese.hu

 1. Települési műszaki feladatok ellátása
 2. Városüzemeltetés
 3. Közszolgáltatókkal való kapcsolattartás

 

Bodó Ambrus műszaki ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/106 mellék

e-mail cím: bodo.ambrus@balatonkenese.hu

 1. Települési műszaki feladatok ellátása
 1. Településfejlesztési, településrendezési feladatok ellátása
 2. Városüzemeltetés

 

Bogdán László önkormányzati főépítész

Telefon: +36 30 070 0996 (elérhető: hétfő:800 -1600; szerda, péntek: 800 -1200)

e-mail cím: foepitesz.keletbalaton@gmail.com

Balatonkenesén ügyfélfogadás: hétfő 1030-1330

 

Közterület-felügyelet

Tóth Géza közterület-felügyelő

Telefon: + 36 88 481 087/105 mellék

e-mail cím: toth.geza@balatonkenese.hu

 

Sipos Csaba közterület-felügyelő

Telefon: + 36 88 481 087/105 mellék

e-mail cím: sipos.cs@balatonkenese.hu

 

Zombori Dóra hatósági ügyintéző

Telefon: +36 88 481 087/105 mellék

e-mail cím: zombori.dora@balatonkenese.hu

 

 1. Állattartással kapcsolatos ügyintézés (pl. ebtartás, méhek tartása, vándorméhészet stb.)
 2. Tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzése, megszegésének szankcionálása
 3. Helyszíni ellenőrzések elvégzése
 4. Hirdetmények kihelyezése
 5. Behajtási engedélyek kiadása
 6. Közlekedési szabályok betartatása
 7. Fás szárú növények védelméről szóló jogszabály alapján fakivágás tudomásul vétele és engedélyezése
 8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése
 9. Közérdekű bejelentések, panaszok intézése

Közterület-használattal kapcsolatos ügyintézés (pl.: építőanyag, konténer tárolás)