szervezeti-ábra

Jurcsó János polgármester

Telefon: 88/481-087

e-mail cím: polgarmester@balatonkenese.hu

Polgármesteri fogadó óra: Keddenként 800-tól 1200-ig (Telefonos előjegyzés szükséges)

 

dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Telefon: 88/481-087

e-mail cím: jegyzo@balatonkenese.hu

 

dr. Hajba Csabáné aljegyző

Telefon: 88/481-087/113

e-mail cím: aljegyzo@balatonkenese.hu

 

Titkárság

Hermanné Hornyák Diána titkársági ügyintéző

Telefon: 88/481-087/111

e-mail cím: hivatal@balatonkenese.hu

 1. Titkársági feladatok

 

Igazgatási csoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Meilinger Hajnalka igazgatási csoportvezető

Telefon: 88/481-087/112

e-mail cím: meilinger.hajnalka@balatonkenese.hu

 1. Anyakönyvi ügyek
 2. Népesség nyilvántartás
 • Hagyatéki ügyek
 1. Alapfokú oktatási intézmények ügyei
 2. Önkormányzati és országgyűlési választással kapcsolatos feladatok

 

Virág Anikó szociális és gyámügyi ügyintéző

Telefon: 88/481-087/107

e-mail cím: virag.aniko@balatonkenese.hu

 1. Jegyzői hatáskörben ellátja a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok közül:
  1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézést
  2. gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítését
  3. megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását
 2. Települési támogatási ügyek intézése:
  1. Rendszeres támogatás igénylésének intézése:
   • lakhatás támogatásának igénylése
   • egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás igénylése
   • gyermekek családban történő gondozásának költségeihez történő hozzájárulásra nyújtott települési támogatás igénylése
   • ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás igénylése
    1. Eseti települési támogatás igénylésének ügyintézése:
   • gyermek születésekor nyújtható támogatás igénylése
    • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése
    • rendkívüli települési támogatás igénylése
 3. Köztemetés igénylésének ügyintézése
 •  

 

Szerdi Krisztina igazgatási ügyintéző

Telefon: 88/481-087/103

e-mail cím: szerdi.krisztina@balatonkenese.hu

 1. Iktatással, irattárazással kapcsolatos feladatok ellátása
 2. Kereskedelmi szálláshellyel kapcsolatos ügyintézés
  • Kereskedelmi ágazat feladataival, üzletek működésével, mozgóárusítással kapcsolatos ügyintézés
 3. Kifüggesztéssel kapcsolatos ügyek
 4. Zenés rendezvényekkel kapcsolatos ügyintézés

 

hatósági és ügyfélszolgálati ügyintéző

Telefon: 88/481-087

 • ügyfelek fogadása
 • ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás
 • postázással kapcsolatos feladatok ellátása

 

Adócsoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Meilinger Hajnalka igazgatási csoportvezető

Telefon: 88/481-087/104

e-mail cím: meilinger.hajnalka@balatonkenese.hu

 

Gergelyné Jónás Mária adóügyi ügyintéző

Telefon: 88/481-087/104

e-mail cím: maria.jonas@balatonkenese.hu

 

Renczes Szilvia adóügyi ügyintéző

Telefon: 88/481-087/104

E-mail címe: renczes.szilvia@balatonkenese.hu

 1. Első fokon ellátja a központi adó jogszabályokban, valamint helyi önkormányzati rendeletekben a jegyző hatáskörébe utalt:
  • telekadó
  • építményadó
  • iparűzési adó
  • talajterhelési díj
  • adók módjára behajtandó köztartozások megállapítását, nyilvántartását, beszedését, kezelését, adóellenőrzését.
  • gépjárműadó
  • desztilláló berendezés bejelentése
  • idegenforgalmi adó
  • hatósági bizonyítványok kiadása
 1. Méltányossági kérelmek kezelése
 2. Információs szolgáltatás
 3. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

 

Pénzügyi csoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200
Pénztári órák
Hétfő 930-1200

1300-1500

Szerda 930-1200

1300-1500

     

 

 

Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Telefon: 88/481-088/102

e-mail cím: kovacs.peter@balatonkenese.hu

 1. MÁK költségvetési, zárszámadási jelentések elkészítése, MÁK-os E-adat rendszer kezelése
 2. Költségvetési módosítások koordinálása, összeállítása
 • Ellenjegyzési feladatok SzMSz szerint
 1. Önkormányzati szintű állami és térségi támogatás igénylésének összeállítása. Az intézmények mutatószám felülvizsgálatának koordinálása, az elszámolásban való közreműködés.
 2. Az önkormányzat intézményei és a pénzügyi csoport kincstári feladataival kapcsolatos információáramlás, helyszíni egyeztetések, ellenőrzések.
 3. Előirányzat nyilvántartás vezetése
  • Gazdaságstatisztikai jelentés kezelése
  • Bérkönyvelés előkészítése a gépi feldolgozásra
 4. ÖNMEG rendszer kezelése

 

Lotz Andrea pénzügyi ügyintéző

Telefon: 88/481-088/101

e-mail cím: lotz.andrea@balatonkenese.hu

 1. Kötelezettség vállalási bizonylatok rögzítése
 2. Vezeti a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményeinek fő jogcímenkénti szállító és vevő kötelezettségvállalásainak nyilvántartását
  • Szállítói számlák nyilvántartása, iktatása, utalványrendeletek kiállítása
 3. Bizonylatok, illetve mellékleteinek alaki, formai és szabályszerűségi szempontú vizsgálata a tevékenység végrehajtása előtt
 4. Bizonylatok előkészítése utalásra
 5. Vevő számlák kezelése
  • Ügyfélterminál működtetése, utalások intézése

 

Álich Tiborné pénzügyi ügyintéző

Telefon: 88/481-088/101

e-mail cím: alichne.erika@balatonkenese.hu

 1. Önkormányzati gazdálkodás számítógépes feldolgozása
 2. Előirányzat számítógépes feldolgozása
 • Intézményenkénti bérkönyvelés
 1. A költségvetés, a beszámolók, jelentések, valamint az információs adatszolgáltatások elkészítésében való közreműködés
 2. Adószámlák főkönyvi kontírozása, rögzítése
 3. Vevő hátralékosok nyilvántartása, behajtásra való előkészítése
 • ÁFA nyilvántartás, jelentések

 

Vida Viktória pénzügyi ügyintéző

Telefon: 88/481-088/108

e-mail cím: vida.viktoria@balatonkenese.hu

 1. Előleg-nyilvántartás, előleg-elszámoltatás (intézményenként)
 2. Leltározás, selejtezési feladatok ellátása
  • Intézményenkénti bérszámfejtési feladatok és kapcsolódó feladatok intézése (KIRA)
 3. Szigorú számadású nyomtatványok kezelése, kiadása, nyilvántartása
 4. Pénztár kezelése: bevételi-, kiadási bizonylatok kiállítása, pénztár jelentés készítése
 5. Leltározási, selejtezési feladatok
 6. Locsolási számlázás
  • Vevő számlák készítése társulásoknál
 7. Közfoglalkoztatottak utáni igénylés készítése
 8. Kincstári Monitoring rendszer kezelése

 

Műszaki csoport

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

dr. Hajba Csabáné

aljegyző, műszaki csoportvezető

Telefon: 88/481-087/113

e-mail cím: aljegyzo@balatonkenese.hu

 1. Jegyző helyettesítése
 2. Vagyongazdálkodás ügyintézése:
  • Önkormányzati ingatlan értékesítési ügyek
  • Önkormányzati lakás- és ingatlan bérlet ügyek
  • Jelzálog ügyek
 3. Közterület-használattal kapcsolatos ügyek

 

Pályázatok, projektek

Szabó Andrea beruházási ügyintéző

Telefon: 88/481-087/114

e-mail cím: beruhazas@balatonkenese.hu

 1. Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés (pályázati anyagok előkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása stb.)
 2. Település fejlesztéssel kapcsolatos ügyek intézése.
 • Beruházásokban való közreműködés.

 

Települési műszaki feladatok

Vadász Lajos műszaki ügyintéző

Telefon: 88/481-087/106

e-mail cím: vadasz.lajos@balatonkenese.hu

 1. Települési műszaki feladatok ellátása
 2. Településfejlesztési, településrendezési feladatok ellátása
 • Városüzemeltetés

 

Kulcsár Péter hatósági ügyintéző

Telefon: 88/481-087/106

e-mail címe: kulcsar.peter@balatonkenese.hu

 1. Települési műszaki feladatok ellátása

 

Bogdán László önkormányzati főépítész

Telefonszám:  +36 30 070 0996  (elérhető: hétfő és szerda 8-16 óráig, péntek 8-13 óráig)

E-mail:            foepitesz.keletbalaton@gmail.com

Balatonkenesén az ügyfélfogadás 2022. március 1. naptól: hétfői napokon 10.30-13.30 óra között

 

Közterület-felügyelet

 

Tóth Géza közterület-felügyelő

Telefon: 88/481-087/105

e-mail cím: toth.geza@balatonkenese.hu

 

Sipos Csaba közterület-felügyelő

Telefon: 88/481-087/105

e-mail cím: sipos.cs@balatonkenese.hu

 

Völgyesi József közterület-felügyelő

Telefon: 88/481-087/105

e-mail címe: volgyesi.jozsef@balatonkenese.hu

 

 1. Adó- és értékbizonyítványok előkészítése
 2. Birtokvédelem
 3. Állattartással kapcsolatos ügyintézés (pl. eb tartás, méhek tartása, vándorméhészet stb.)
 4. Elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése
 5. Tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzése, megszegésének szankcionálása
 6. Növényvédelmi törvénnyel kapcsolatos ügyek intézése
 7. Helyszíni ellenőrzések elvégzése
 8. Házszám igazolás kiadása
 9. Hirdetmények kihelyezése
 10. Behajtási engedélyek kiadása
 11. Közlekedési szabályok betartatása.
 12. Fás szárú növények védelméről szóló törvény alapján fakivágás tudomásul vétele és engedélyezése