Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2023.április havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13:30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2023. március 17-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

 

Kérem szíveskedjenek 2023. március 24-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

11748083-15431387

 

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

Letölthető dokumentum:

 


 

Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2023.január havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13:30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2022. december 16-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

Kérem szíveskedjenek 2022. december 23-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

11748083-15431387

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

 

Tisztelettel:

Andrejkáné Dalman Szilvia
mb. intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 


 

2022. december havi térítési díjak

Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022. december havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13:30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2022. november 18-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

Kérem szíveskedjenek 2022. november 25-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

11748083-15431387

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

 

Tisztelettel:
Andrejkáné Dalman Szilvia
mb. intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 


 

 

Tájékoztatás október havi térítési díj beszedéséről

Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022. október havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13:30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2022. szeptember 20-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

Kérem szíveskedjenek 2022. szeptember 30-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

11748083-15431387

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

 

Tisztelettel:

Andrejkáné Dalman Szilvia
mb. intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 


 

Kedves Szülők!

A bölcsődés gyermekek számára a következő dolgokra lesz szükség a nevelési évben:

 

Üzenő füzet

Pelenka, nedves törlőkendő

Papírzsebkendő

Váltóruha, váltócipő

Ovis zsák

2db törölköző

 

Várunk szeretettel augusztus 31-én 10 órakor!

Kisgyermeknevelők

 


Tájékoztató az iskolai étkeztetésről

2022/2023-AS TANÉV

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy a 2022/2023-as tanévben az általános iskolások részére az intézményi étkezést a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Élelmezési konyhája biztosítja.

 1. Étkezés megrendelése, igénybejelentés:

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltésével tudja igényelni – NY-1.

Az igénybejelentőt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki, írja alá.

Egy adott étkezési hónapon belül az étkezési napokra egyforma étkezésfajta (pl. Tízórai + Ebéd + Uzsonna) rendelhető, étkezési naponként nem lehet változtatni a rendelést, továbbá az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés esetén legalább a déli meleg főétkezés (ebéd) megrendelése kötelező.

Diétás étkezés:

A diétás étkezés igénybevételéhez szükséges iratok :

 1. Szakorvos által kiállított AMBULÁNS LAP;
 2. Szakorvosi igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata – ha van – (amennyiben ezen a nyomtatványon nincs feltüntetve a diéta típusának pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok);

 

A szolgáltató a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15.§ (2a) pontja szerint írásos engedélyt ad a szülő/gondviselő részére, mellyel naponta az intézmény konyhájára szállíthatja/rendelheti a gyermeke ételét külön lezárt dobozban, felirattal ellátva. A tárgynapi behozott élelmiszerekről e-mail üzenetet szükséges küldeni az élelmezésvezetőnek a bkenese.elelmezes@gmail.com  címre a dokumentálások segítésére!

 1. Étkezési kedvezmények igénybevétele:

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a „TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni! – NY-2.

A kérelmező gyermekenként külön nyilatkozatot nyújt be, akkor is, ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.

Az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) felelőssége időben benyújtani a térítési díjkedvezményre jogosító dokumentumokat, nyilatkozatokat, ennek hiányában a kedvezmény nélküli árat kell az étkezésért fizetni.

Kedvezmény típusa Általános iskola

(1-8. évfolyam)

Benyújtandó iratok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100% térítési díjkedvezmény / ingyenes (hatósági döntés, jegyző állítja ki) Megállapításáról szóló érvényes határozat másolatát (minden oldalt csatolni szükséges!)
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 50 % térítési díjkedvezmény Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi  időszakot tartalmazó dokumentum, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, (minden oldalt csatolni szükséges!)
Három vagy több gyermeket nevelnek a családban 50 % térítési díjkedvezmény az NY-3.nyomtatvány kitöltése is szükséges!
Nevelésbe vett gyermek 100% térítési díjkedvezmény / ingyenes az NY-4. nyomtatvány benyújtása is szükséges! – hatóság igazolása a nevelésbe vételről. (328/2011. Korm. rend.)

 

III.      Adatmódosítás, étkezés lemondása:

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni beérkezési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20-a.

Módosító nyomtatványok:

Étkezés módosítása:   NYILATKOZAT ÉTKEZÉSI SZOKÁS VÁLTOZTATÁSÁHOZ – NY.5.

Adatváltozás bejelentése:       ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT ADATVÁLTOZÁSRÓL – NY.6.

Lemondó nyilatkozat:            NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK                                                                                         LEMONDÁSÁRÓL – NY.7. – 

Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 1-től változtatható meg.

Végleges lemondás:

Kiiratkozás esetén elszámoló egyenleg kérhető. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges!

Lemondás esetén a tartozást egyösszegben be kell fizetni!

Fennálló túlfizetés esetén kitöltendő NY.8. Nyomtatvány alapján a visszafizetésre 30napos határidő van megállapítva!

 1. Hiányzás bejelentése:

Ha az étkezést – távollét, betegség vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt – a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az étkeztetéssel foglalkozó kapcsolattartónak, Filó Ágnes élelmezésvezetőnek a bkenese.elelmezes@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel.

A hiányzó tanulók étkezését –a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével – 13:30 óráig lehet lemondani a megjelölt módon.

13:30 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra lehetséges, azután a lemondás a bejelentéstől számított 2. napra kerülhet rögzítésre a programban.

Amennyiben a szülő kéri, úgy a nem lemondott étel elvihető az Óvoda konyhájáról a következő feltételek szigorú betartása mellett:

 • Az étterem bejáratánál elhelyezett asztalra betehető az éthordó már reggel 8 órától, legkésőbbi időpont az elvitelére 11:30.
 • Az étel elvitelére kizárólag éthordó használata megengedett, egyébb konyhai eszköz, mint pl. befőttes üveg,tejfölös vödör….stb nem használható, ez esetben megtagadható a kiszolgálás.

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 13:30 óráig van lehetőség.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs. A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége!

 

 1. Étkezési térítési díj fizetésének módjai:

Az étkezési térítési díj fizetési módja: ÁTUTALÁS!

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a gyermek nevét és a számla sorszámát az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válhat és visszautalásra kerül. Tanulónként külön-külön történjen az utalás!

Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra legkésőbb a tárgyhónap 25. napjáig át kell utalni a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 11748083-154331387-00000000 számú számlájára.

A befizetett összegből/összegekből mindig a legkorábban keletkezett rendezetlen étkezési térítési díj számla kerül kiegyenlítésre, részben, vagy egészben.

A befizetendő étkezési térítési díj összegéről, az esetleges hátralék összegéről tájékozódhatnak személyesen, telefonon (0630/230-36-87) vagy e-mailben (bkenese.elelmezes@gmail.com)  Filó Ágnes élelmezésvezetőnél. Ha a a tanuló a továbbiakban már nem kéri az étkezést, és túlfizetése keletkezett, akkor banki átutalással a részére az összeg visszafizetésre kerül – a szülő / gondviselő biztosítja a jóváírással érintett bankszámla szám megadásával.

NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÚLFIZETÉS VISSZAFIZETÉSÉHEZ: NY-8

 

Az étkezés igénybevételére, adatmódosítás bejelentésére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a balatonkenese.hu/önkormányzat/intézmények/Kippkopp Óvoda és Bölcsőde honlapon elérhetőek, letölthetőek.

A kitöltött nyomtatványokat legkésőbb 2022. augusztus 10.-ig szíveskedjenek postai úton vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre:

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Élelmezés

8172 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 

Letölthető dokumentumok:

 

Balatonkenese, 2022.06.01.

 

Tisztelettel:
Filó Ágnes
Élelmezésvezető

 

 

 

 

Szülői tájékoztató

Letölthető dokumentum:

 


 

ÓVODAI ,BÖLCSŐDEI BEIRATÁS A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy óvodai, bölcsődei beíratást tartunk a 2022/2023.nevelési évre

A beíratás helye: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese Balatoni út.63.

Jelentkezéskor /beíratáskor/ be kell küldeni e-mailben a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Továbbá a szülő/gondviselő személyi azonosítását szolgáló igazolványt, TAJ kártyát továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

 

Bölcsődei beíratás Balatonkenesei, Küngösi állandó lakcímmel lehetséges, a gyermek 18 hónapos korától kerülhet felvételre!

A beíratás időpontjai:

2022. április 25. hétfő 8,00 – 17,00-ig

2022. április 26. kedd 8,00 – 15,30-ig

 

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Minden érintett Kedves Szülő jelentkezését várjuk, aki a Balatonkenese Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe Balatoni út 63. óvodánkba kívánja hozni gyermekét a következő nevelési évben!

A szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikusan is eljárhat!

Kérem a szülőket az elektronikus eljárás lehetőségével éljenek!

A következő e-mail elérhetőségen szíveskedjenek a beíratási napokon jelezni beíratási szándékukat: kippkoppovi@invitel.hu!                                   

Előzetes információ kérés az intézmény vezetőjénél lehetséges:

Galambos Lászlóné

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese Balatoni út.63.                                           

Telefon: 06 88 574 802

Ismerkedő délelőtt 2022. augusztus 31-én lesz az intézményünkben

az elmúlt nevelési évhez hasonlóan!

 

Szeretettel várjuk az új gyermekeket az óvodai és bölcsődei csoportunkba!


 

 

Farsang 2022.

 


 

Januári élmények

 

 

Március havi térítési díjak beszedése

 

Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022. március havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13,30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2022. február 19-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

 

Kérem szíveskedjenek 2022. február 26-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

 

11748083-15431387

 

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

 

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

Az üzleti céllal történő étkezések igénybevételére jelenlegi helyzetben nincs lehetőség, kérjük szíves megértésüket!

 


 

Étkezési díj február

Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022. február havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13,30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2022. január 14-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

Kérem szíveskedjenek 2022. január 21.-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

11748083-15431387

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

Az üzleti céllal történő étkezések igénybevételére jelenlegi helyzetben nincs lehetőség, kérjük szíves megértésüket!

 

Tisztelettel:
Galambos Lászlóné
intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 


Kippkopp Óvoda és Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/a § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8174. Balatonkenese, Balatoni utca 63.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján.

Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda Pedagógiai Programja alapján.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekszeretet,
 • igényes munkavégzés,
 • pedagógiai elhivatottság,
 • kreativitás,
 • empátia,
 • tolerancia,
 • csapatmunkára való készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör legkorábban 2022. január .17.-től  tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 4.-től folyamatosan a szabad státusz ideje alatt

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambos Lászlóné nyújt a +36-88-574-802 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde  címére történő megküldésével (8174.  Balatonkenese, Balatoni utca 63.).
 • Elektronikus úton: kippkoppovi@invitel.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január  04.-tól a beérkezéseket követően folyamatosan.

A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 04.

 


 

Szülők Akadémiája – iskolára készülve

Letölthető dokumentum:

 


 

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. december 11.-én szombaton nevelés nélküli munkanap lesz intézményünkben a Fenntartó

engedélyével! Kérem szíveskedjen megoldani mindenki gyermeke elhelyezését!

2021. december 22.-től 2022. január 2.-áig az intézményünk zárva tart!

Szünet előtti utolsó nyitvatartási nap 2021. december 21. kedd. Szünet utáni első nyitvatartási nap 2022. január 3. hétfő!

Köszönöm szépen együttműködésüket! Jó egészséget kívánok mindenkinek! Egészségben, békességben és szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok az intézmény dolgozói nevében!

 

Tisztelettel:
Galambos Lászlóné
intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese
Balatoni út 63.

 


 

Itt járt a Mikulás!

 


 

Téli programok

Tél – Évszakfelelős : APRÓFALVA csoport

2021. December

 • Folyamatos ráhangolódás a karácsonyi ünnepségre, Zöld Fal előtt és csoportdíszítések, Adventi koszorú készítése
 • 29. Első Adventi Gyertyagyújtás 10:00-kor (mese)
 • 30. Mesélnek online az óvodapedagógusok (1 fő/csoport)- felvétel a könyvtárban 10,30-kor, megtekinthető a Kultúra Háza FACEBOOK oldalán
 • 04. Borbála-ág virágoztatása
 • 06. Mikulás várás a csoportokban-meglepetés mikuláscsomagok a gyerekeknek,a Mikulás bezörög az ablakon
 • Második Adventi Gyertyagyújtás 10:00-kor (Mikulásos mese)
 • 09. 10:30 órától „Ovi-zsaru” óvodai prevenciós bűnmegelőzési programcsomag – Játékos foglalkozás nagycsoportos korú gyermekeknek, Ujfalusi-Hujber Zsófia óvodapedagógussal
 • 10.Kárpáti Ágnes gyermek szakpszichológus
 • 11. Nevelés Nélküli Munkanap
 • 13. Harmadik Adventi Gyertyagyújtás 10:00-kor, Luca-napjához kapcsolódva boszorkányos történet

Szülők részletes tájékoztatása a honlapunkon „Szülők Akadémiája” cikk a beiskolázásról

 • 16. Óvodai karácsony 10:00-kor, Negyedik Adventi Gyertyagyújtás
 • 18. 16,00 Városi karácsony (járványhelyzettől függően)
 • 22.-01.02. Téli szünet

 

2022 Január

 • Újév
 • folyamatos madáretetés
 • 06. Vízkereszt
 • 13.-01.19. Rajzverseny, téma: Téli gondoskodás az állatokról
 • 21. Rajzverseny eredményhirdetés
 • 26. Könyvtári látogatás
 • 28. Kárpáti Ágnes gyermek szakpszichológus

2022 Február

 • 03. 10,30 órától „Ovi-zsaru” óvodai prevenciós bűnmegelőzési programcsomag első modul – Játékos foglalkozás nagycsoportos korú gyermekeknek Ujfalusi-Hujber Zsófia óvodapedagógussal
 • 02. Gyertyaszentelő napja, Medve nap
 • 07. Nevelés Nélküli Munkanap munkatársi értekezlet és aktuális jogszabály értelmezések szakértői előadás
 • Könyvtári látogatás
 • 15. Óvodapedagógusi minősítés eljárásrend alapján OH szervezésében
 • 18. Farsang
 • 18. Kárpáti Ágnes gyermek szakpszichológus

 


 

Tájékoztatás az iskolakezdés halasztásával és a 6 éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban a2022/2023-as tanévre vonatkozóan.

Letölthető dokumentum:

 


 

 


 

Étkezési díj fizetés január. 

Kedves Szülők és Felnőtt étkezők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2022.január havi térítési díjak beszedését Filó Ágnes feladatellátó végzi.

Nyomatékosan kérjük betartani a továbbiakban is a következőket: étkezés igénylése hiányzás után és az étkezések lemondása csak írásban, e-mailben lehetséges. Szíveskedjenek igényeiket jelezni az előző nap 13,30 óráig a következő e-mail elérhetőségen: bkenese.elelmezes@gmail.com

2021. december 10-ig Filó Ágnes kiállítja az étkezési díj számlákat. Mindenki átutalásos számlát fog kapni az email címére!

 

Kérem szíveskedjenek 2021 .december 17-ig elutalni a következő bankszámlaszámra:

11748083-15431387

Kérek mindenkit csak abban az esetben utaljon, ha megkapta számláját erre vonatkozóan! Az utalás közlemény rovatába kérjük szíveskedjenek beírni az étkező nevét és a számla számát!

Az étkezési térítési díjak fizetése az iskolásokra és a felnőttekre is vonatkozik!

Az üzleti céllal történő étkezések igénybevételére jelenlegi helyzetben nincs lehetőség, kérjük szíves megértésüket!

 

Tisztelettel:
Galambos Lászlóné
intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 


Intézkedési terv az intézményben a járványügyi készenlét

idején alkalmazandó eljárásrendről

A járványügyi intézkedések fenntartása a koronavírus-járvány negyedik szakaszában  továbbra is kiemelten szükségesek!

Intézményünkben a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend kiemelten feltételezi az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, védőnők, gyermekorvosok és a szülők folyamatos együttműködését!

Kérem a felnőtt személyektől a belépési korlátozás szigorú betartását!

Szülő, idegen személy a dolgozókon kívül nem léphet be az intézmény területére engedély nélkül!

Az óvoda és bölcsőde látogatása a gyermekekre vonatkozóan:

Változatlanul alapkövetelmény, hogy az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja!

Kérem a szülőket amennyiben gyermekeiknél betegség tüneteit észlelik gondoskodjanak orvosi vizsgálatról!

A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha az együtt élő családban a felnőtteknél vagy a gyermekeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

 

Az a gyermek aki bármilyen betegség miatt otthon maradt,

 • a gyermekorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy
 • kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe

 

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!

Amennyiben egy gyermeknél betegség tünetei észlelhetőek az intézményben tartózkodás ideje alatt haladéktalanul értesítésre kerül a szülő, aki a legrövidebb időn belül köteles elvinni gyermekét és gondoskodnia kell az orvossal történő kapcsolatfelvételről. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el!

Takarítás és fertőtlenítés történik az intézményben folyamatosan és mindenre kiterjedően, amelyet rendszeresen ellenőriz az intézményvezetés! Ehhez figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását. A szükséges tisztító – és fertőtlenítő szerek  rendelkezésre állnak.

Az intézményben a dolgozóknak kötelező zárt térben a maszk használata és a kézfertőtlenítő használata.

A koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése az intézményben rendkívüli szünet elrendelésével járhat, amelyet az Oktatási Hivatal rendelhet el!

Vigyázzunk egymásra és kérek mindenkit a szabályok betartására és a nagyfokú együttműködésre!

 

Tisztelettel:
Galambos Lászlóné
intézményvezető
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
8174 Balatonkenese
Balatoni út 63.

 


 

Tájékoztatás az iskolakezdés halasztásával (óvodába maradás) és a hatéves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban a 2022-2023-as tanévre vonatkozóan

 


 

Kippkopp Szülinap és Faültetés

 


 

Óvodai közzétételi lista

Letölthető dokumentum:

 

 
Ismerkedés Rendőr Robival
 
 

 
Állatok világnapja
 
 

 
Gyógytestnevelés
 
 

 
Mihály napi vásár
 
 

 
Európai Mobilitási Hét alkalmából szervezett akadályverseny
 
 

 
Keramikus foglalkozás
 

 
Munkaterv 2021/2022 nevelési év
 
Letölthető dokumentum:
 
2020/2021. Nevelési év értékelése beszámoló
 
Letölthető dokumentum:
 

 
Kedves Szülők!
A szeptemberi bölcsődei kezdéshez az alábbi dolgokat kérjük: 
 • Első napon kérjük bemutatni a gyermekorvos által kiálltott igazolást.
 • Pelenkás gyermekeknek: napi 3db pelenka, nedves törlőkendő, popsikrém.
 • Szobatiszta gyermeknek: 1 tekercs WC papír
 • Minden gyermek számára: váltóruha- minimum 2 váltás,váltócipő- ajánlott a szandál, óvodás/bölcsis zsák,100db. papír zsebkendő, A/5 meretű üzenő füzet 
Köszönjük!
A Bölcsőde dolgozói

 


 

 

 


 

Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás a szülők részére

 

A Szándéknyilatkozat c. nyomtatványt minden étkezés igényléséhez ki kell tölteni a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan akkor is, ha a gyermek kedvezményes igénylésre nem jogosult.

 1. Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén:
 • elegendő a szülői nyilatkozat, figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.
 • számú melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve, ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!

 1. Tartós betegség vagy fogyatékosság – díjkedvezmény esetén:
 • igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy
 • igazolás tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki) vagy
 • szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)

FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

 1. Rendszeres gyermekvédelmi – díjkedvezmény esetén:
 • a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában egy éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár.

FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum alapján a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

 1. Nevelésbe vett/utógondozói ellátás- díjkedvezmény esetén:
 • gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt
 • számú melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)

FONTOS: A Gyvt. 151. § (8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő – utógondozói ellátásban részesülő- fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe!

 1. Diétás étkezés kapcsolódó tudnivalók:
 • Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2. § (1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Házi orvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő!

 

FIGYELMEZTETÉS: A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatók össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú, vagy végleges állapotot igazol.)

Balatonkenese, 2021. június 22.

 

Letölthető dokumentumok:

 


 

Anyák napja

 


 

Májusfa állítás


 

A föld napja – veteményes kert


 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 11/1994.(VI. 8) MKM rendelet 2§. (7.) bek. értelmében az intézmények nyári takarítási szünetét  a fenntartónak minden évben ki kell jelölni, amit a szülők tudomására  kell hozni!

A nyári zárás tervezett rendje a Balatonkenese Kippkopp Óvoda és Bölcsődében:

      Nyári zárás ideje : az óvoda és a bölcsőde nyáron a fenntartó engedélyével előre egyeztetett időpontban a törvény által biztosított  4 hétig zárva tart. 2 hétig ebben az időintervallumban szükség esetén,indokolt esetben a dolgozó szülők gyermekei számára ügyeletet biztosítunk az igényfelmérés alapján.

 • Nyáron június 15-e után az óvodás gyermekeket összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el. Kérem csak indokolt esetben a dolgozó szülők vegyék igénybe az ügyeletet!

Köszönöm  szépen együttműködésüket!

Ügyeletet tartunk a következő időpontban: 2021. 08.02.-2021.08.13 – ig.

Zárva tartunk: 2021. 08.16.- 08.31.-ig

Első nyitvatartási nap: 2021. szeptember 01.

A nyári zárva tartás időszakában történik a dolgozók szabadságainak kiadása, a fertőtlenítések, nagytakarítások, illetve az éves szükséges karbantartási feladatok, illetve festési munkálatok elvégeztetése.

Kérem szíves megértésüket és gyermekeik ellátásának a biztosítását ebben az időszakban!

Letölthető dokumentum:

Tisztelettel:

Galambos Lászlóné
intézményvezető

Balatonkenese,2021.03.24.

 


 

Letölthető dokumentumok:

 


 

TÉRÍTÉSMENTES FOGLALKOZÁSOK

 

Gyógytestnevelés

Óvodánkban szakképzett gyógytestnevelő foglalkozik a gyerekekkel. Állóképesség-fejlesztő torna, Fit-Ball, Nordic Walking és kiscsoportos foglalkoztatási formában szervezett fejlesztő mozgás foglalkozások történnek.

 

Szenzoros integrált terápia

A Nevelési Tanácsadó javaslatára egyes gyerekek fejlődéséhez mozgásterápia szükséges, ehhez óvodánk megfelelő szakemberrel rendelkezik

 

Néptánc, Gyermektánc

Óvodánkban évek óta jól működő munkaközösséget vezet kolléganőnk, a gyerekek ezen foglalkozásokon megismerkednek a népszokásokkal, néphagyományokkal, népzenével és egyes egyszerűbb gyermektáncokkal is

 

Logopédiai foglalkozások

Egyes beszédhibák, illetve beszédfejlődési problémák fejlesztésére rendszeresen jár logopédus intézményünkbe

 

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Óvodánkba két szakember is kijár, hogy rendszeresen foglalkozzon azon gyermekekkel, akik BTM nehézségekkel vagy sajátos nevelési igénnyel rendelkeznek a Nevelési Tanácsadó megítélése szerint.

 

Óvodapszichológus

A pszichológus a következő feladatokat látja el az intézményben:

a gyermekekkel pszichodiagnosztikai vizsgálatokat, és egyéni és/vagy csoportos formában pszichológiai szempontú terápiás foglalkozásokat,szükség esetén a szülőkkel pszichológiai szempontú problémaorintált konzultációkat tart, és az intézmény pedagógusai számára szakmai tanácsokat ad.

A gyermekekkel történő terápiás foglalkozások célja, hogy így is elősegítsük és megteremtsük a gyermek kiegyensúlyozott személyiségfejlődését.

Intézményünk a szülőkkel egyeztetve gyermekpszichológiai konzultációkat biztosít azon gyermekeknek, akiknek közös megítélés szerint erre szüksége van.


 

Online Ovi

Kedves Szülők!

Az alábbi hivatkozásokra kattintva ötleteket találtok az otthon töltött idő hasznos kihasználására.

http://dalokversek.hu/
https://mokastanitas.hu/blog/elolvasom/lakasban-is-jatszhato-25-mozgasos-jatek-33
https://anapfenyillata.hu/2019/07/09/jatekok-a-termeszetbol-50-otlet/
https://anapfenyillata.hu/2020/04/01/jatekok-papirral-es-ceruzaval-131-jatekotlet/
https://egyszervolt.hu/
https://anapfenyillata.hu/2020/03/21/varazslatos-kiserletek-gyerekeknek-otthoni-alapanyagokbol/

Sok kisgyerek kedvencei Bogyó és Babóca, s talán nincs is gyerek, aki ne hallott volna Anna, Peti és Gergő történeteiről. A történetek szerzője, Bartos Erika egy csodálatos „ajándékkal” rukkolt elő a járványhelyzet idejére. Könyveit elérhetővé tette youtube csatornáján a saját előadásában.
Szeretettel ajánljuk unaloműzőként!
https://www.youtube.com/channel/UCRRmfdaLVKdp0z3Jr4PmPMw/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0&app=desktop

 


 

ÓVODAI ,BÖLCSŐDEI BEIRATÁS A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy óvodai, bölcsődei beiratást tartunk a 2021/2022.nevelési évre

A beiratás helye: Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese Balatoni út.63.

 

Jelentkezéskor /beíratáskor/ be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, születési anyakönyvi kivonatot,TAJ kártyát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Be kell mutatni továbbá a szülő/gondviselő személyi azonosítását szolgáló igazolványt,TAJ kártyát továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Bölcsődei beiratás Balatonkenesei állandó lakcímmel lehetséges és mindkét szülőnek munkáltató igazolást szükséges leadni a beiratkozáskor!

 

A beiratás időpontjai:

2021. április 26. hétfő   8.00-17,00-ig

2021. április 27. kedd   8.00-15.30-ig

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Minden érintett Kedves Szülő  jelentkezését várjuk,aki a Balatonkenese Kippkopp Óvoda és Bölcsődébe Balatoni út 63. óvodánkba kívánja hozni gyermekét a következő nevelési évben!

A 19/2021. (III.10.) EMMI  határozat értelmében a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben,hanem elektronikusan is eljárhat!

A veszélyhelyzet miatt kérem a szülőket elsősorban az elektronikus eljárás lehetőségével éljenek!

Előzetes információ kérés az intézmény vezetőjénél lehetséges:

Galambos Lászlóné

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese Balatoni út.63.

Telefon: 06 88 574 802

E-mail: kippkoppovi@invitel.hu

 

Letölthető dokumentum:

 


Tájékoztatás veszélyhelyzeti gyermekfelügyeleti intézkedésről a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében

Gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben különösen a munkavégzésben, a védekezésben való részvétel esetén vegyenek igénybe!

Biztosítjuk a gyermekfelügyeletet a Kormány döntése értelmében, a bezárás idején is biztosított a gyermekfelügyelet, így  5 fős csoportokban fogadjuk a gyermekeket!

Kérem a Kedves Szülőket, hogy az intézményi honlapot szíveskedjenek figyelemmel kísérni az aktuális információkat itt közzétesszük.

A 111/2021 (III.6.) kormányrendelet értelmében a szülő/törvényes képviselő  kérelmére az intézményvezető gondoskodik az óvodás gyermekek napközbeni felügyeletének a megszervezéséről.

Kérelmet elektronikusan  lehet benyújtani a kippkoppovi@invitel.hu elérhetőségre!

Kérem vegyék komolyan a szigorításokat és az intézkedéseket!

Vigyázzon mindenki magára, a családjára!

Vigyázzunk egymásra!

Köszönöm szépen az együttműködést!

2021. 03. 08.

 

Tisztelettel:

Galambos Lászlóné

intézményvezető

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.


 

Kedves Szülők!

Nagy örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde elnyerte az

Örökös  Zöld Óvoda címet!

Szeretettel gratulálok alkalmazotti közösségünknek!

További szép szakmai sikereket és jó egészséget kívánok mindannyiunknak a jövőben!

Galambos Lászlóné

Intézményvezető

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

 

 
Mikulásvárás az Óvodában
 
A Kippkopp Óvodában már napok óta folyik a készülődés és azt számolja minden gyerkőc, hogy mennyit kell még aludni, a Mikulás megérkezéséig. A legfontosabb kérdések ebben az időszakban, hogy a Mikulás honnan jön? Mivel jön? Mit hoz? Hogy néz ki? A gyerekek csillogó szemmel festenek, rajzolnak, ragasztanak. Ünnepi díszbe öltöztek a csoportszobák, képek, rajzok kerültek a falakra, a cipők pedig tisztára pucolva, az ablakban várják, hogy a Mikulás ajándékot tegyen beléjük.
 
Itt van már a Télapó,
Tele van a zsákja,
Mosolyog az arca
Örömünket látva.
Énekeljünk néki, senki
nem vár biztatásra.
Így búcsúzik tőlünk:
A viszont látásra!
 
(Donászy Magda: Télapó ünnep)
 

Mindennapok a bölcsődében

Újra hangos gyermek zsivaj…új nevelési év kezdődött
A bölcsődei nevelési év szeptember elsején kezdődik. Idén várhatóan 8 kisgyermek érkezik újonnan, és 4 kisgyermek marad bölcsődénkben.
A bölcsődei ellátás a beszoktatással kezdődik. A gyermekek és a szülők ismerkednek a bölcsődei élettel, a környezettel és a kisgyermeknevelőkkel. A kisgyermeknevelők pedig a szülőkkel és a gyermekkel.
Ez egy teljesen új helyzet a család életében. Minden gyermek nehezen éli meg ezt az elválást, azonban a biztonságos környezet és szakmai felkészültségünk napról napra oldja bennük a feszültséget.
A beszoktatás általában 2 hét, de személyes egyeztetés alapján és a gyermek igényei szerint történik. A bölcsődében eltöltött első napokban történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot nyújt a gyermeknek, megkönnyíti a beilleszkedést az új környezetbe. A beszoktatás akkor ér véget, ha a kisgyermek biztonságban érzi magát a szülő nélkül és felszabadultan játszik.
Ebben is segít a jól szervezett napirend.
A folyamatos és rugalmas napirenddel a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósulását kívánjuk biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy elégítjük ki, hogy közben a csoport is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatjuk a felesleges várakozási időt. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Alapvető szempont, hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése. A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértékelésének erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része. Igyekszünk sok új tevékenységgel megismertetni a gyermekeket. Sokat és sokszor énekelünk, mondókázunk, festünk, gyurmázunk, bábozunk a gyermekekkel.
Gondozó-nevelő munkánk alapja a kölcsönös bizalom. Mindennapi munkánkkal igyekszünk a gyermekek napjait színessé varázsolni, fejleszteni őket, és biztosítani azt, hogy a szülő nyugodtan végezze munkáját, tudja azt, hogy gyermeke jól érzi magát a bölcsődében.

Füstös Edit
kisgyermeknevelő, szakmai vezető

 


 

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Élelmezés

Tisztelt Szülő, tisztelt Gondviselő!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos 2020/2021-es tanévben bekövetkező változásokról.

A 2020/2021-es tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel történik.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség.

A nyilatkozatok beküldési határideje: 2020. augusztus 05. napja. A nyomtatványokat személyesen az Óvoda élelmezés vezetőjénél lehet leadni, vagy aláírva, beszkennelve kell eljuttatni az következő email címre: bkenese.elelmezes@mail.com

 

A szeptember havi étkezési térítési díjat 2020 augusztus 10., 11. vagy 12. napján lehet befizetni a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda élelmezés vezetőjénél, az Óvoda épületében, délelőtt 7:00-10:00 óra között, továbbá 11:00-13:30 között.

Az étkezési térítési díj átutalással is teljesíthető a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde számlaszámára:11748083-15431387-00000000 Ebben az esetben a közleményrovatba szíveskedjenek feltüntetni a gyermek nevét és a fizetendő hónapot.

 

Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidőre nem történik meg, úgy a gyermek az iskolai étkezést az első tanítási napon nem veheti igénybe.

Szintén nem veheti igénybe az étkezést az a gyermek, akinek nevén az előző évekből tartozás áll fenn. A tartozók levélben kaptak értesítést tartozásuk összegéről.

 

Az étkezési térítési díj pótbefizetésére 2020 szeptember 10-én és 11-én biztosítunk lehetőséget, a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda élelmezés vezetőjénél, az Óvoda épületében, délelőtt 7:00-10:00 óra között, továbbá 11:00-13:30 között.

 

Az osztályfőnökök listát fognak minden hónapban kapni arról, hogy melyik gyermek jogosult étkezni.

A 2020 szeptember 1. napjától érvényben levő iskolai étkeztetési díjak az alábbiak:

Iskolai háromszori étkeztetési térítési díj:     545 Ft.

Iskolai egyszeri étkeztetési térítési díj:         355 Ft.

Diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolással lehet igénybe venni.

 

Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző napon 10:00 óráig lehetséges. A lemondástelefonon,vagy e-mailen lehetséges.

Telefon: 20 4869491email cím: bkenese.elelmezes@gmail.com

Minden esetben (pl. betegség, kirándulás, színházlátogatás, táborok stb.) csak a szülő, vagy a gondviselő mondhatja le az étkezést, erre a tanároknak nincs lehetősége. Amennyiben az étkező meleg étkezés helyett hidegcsomagot igényel, az is a fentiek szerint kell jelezni. Amennyiben a szülő, vagy a gondviselő az étkezés lemondását elmulasztja, az étkezést ki kell fizetni. Az igénybevett napi étkezési igények módosítását (pl. háromszori étkezésről egyszeri étkezésre váltás) a tárgyhót követő hónaptól tudjuk figyelembe venni.

 

Balatonkenese, 2020. július 15.

                                                                                                                                                                                                                                     Radácsné Biber Erzsébet
élelmezés vezető

 


Rendhagyó Évzáró az Óvodában

Június 26-án, pénteken tartottuk rendhagyó óvodai ballagási ünnepségünket. A különleges helyzetre való tekintettel sok szervezést igényelt az iskolába készülő nagycsoportosok búcsúünnepsége. A biztonsági szabályok betartása mellett az évzárón csak a ballagó gyermekek és szüleik vehettek részt.

Az Ünnepséget Galambos Lászlóné intézményvezető-asszony nyitotta meg beszédével, megköszönve az Önkormányzatok, a Köznevelési Intézményfenntartói Társulás és a Szülői Munkaközösség mindenkori támogatását és segítségét. Ezt követően beszédében sort kerített nyugdíjba vonuló kolleganőnk, Markóné Cziráki Mária köszöntésére. Marika 5 éven keresztül bölcsődei gondozónőként és dajkaként volt jelen intézményünkben. Ezúton is köszönjük szépen lelkiismeretes munkáját! A Köznevelési Intézményfenntartói Társulás részéről Szabó Gergely, Küngös Község Polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

A köszöntők befejeztével, az „Az aranyos tarajos kiskakas” mesejátékkal kedveskedtünk a ballagó óvodásoknak. Nagy sikert aratott a gyerekek és a felnőttek körében. Majd Vargáné Dobó Katalin, Kati néni körjátékra hívta a gyerekeket. A gyermekek búcsúzása sem maradhatott el, a fergeteges körjáték végeztével, közösen elmondták búcsúversüket. Az ünnepség a hagyományos szalagkötéssel folytatódott.

Az Ünnepség folytatása képpen a gyermekek vállára akasztottuk a ballagási tarisznyákat, majd a Szülői Munkaközösség elnöke, Tóth-Renczes Katalin átadta az óvodások számára az ajándék tornazsákokat, amelyen minden gyermek óvodai jele szerepelt, majd az óvoda dolgozóinak egész éves munkáját egy-egy virággal köszönte meg.

Az Ünnepség befejeztével elénekeltük a KippKopp Óvoda búcsúzó dalát, majd megvendégeltük a búcsúzó óvodásokat és szüleiket, piknik keretében.

Ebben a különleges helyzetben egész nyáron nyitva tart az óvoda. A nyár folyamán különféle kézműves foglalkozásokkal, játékokkal színesítjük a mindennapokat.

            Az óvodában töltött idő legnagyobb részét a szabadban töltjük. A gyerekek egészségének megőrzése érdekében fokozottan figyelünk a napi folyadékbevitelre és a nagy hőségben, árnyékban tartózkodásukra. A leégés elkerülése érdekében, az óvoda pályázaton nyert 50 faktoros naptejeket, amellyel minden nap védjük a gyermekek bőrét.

            Mindenkinek kellemes, élményekkel teli nyarat kívánunk! J

Óvónénik

 


 

MEGHÍVÓ

2020. augusztus 31-én 10.00 órától várják nagy szeretettel a 2020 áprilisában beíratott és felvételt nyert gyermekeket és szüleiket a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozói egy ismerkedő délelőttre.

Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az óvoda-bölcsődei életbe és felmerülő kérdésekre is válaszokat kapnak!

Várják a gyermekeket és Szüleiket!

Letölthető dokumentum:

 

Szülői tájékoztató levél

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonalmádi Tagintézménye tájékoztatja a Szülőket a következő tanév folyamán kötelezően és ajánlottan végezhető vizsgálatokról.

 1. Logopédiai szűrés – kötelező a 2020. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltő gyermekek részére.
  A szűrés elvégzésére az Óvodában kerül sor
 2. Fejlettségi szint felmérő – a szülő kérelmezheti tanköteles gyermeke részére
 3. Tankötelezettség megkezdésére/halasztására vonatkozó szakértői vizsgálat – a szülő kérésére történő vizsgálat

A vizsgálati kérelmek benyújtására szeptembertől december közepéig van lehetőség.

A részletek a pdf tájékoztatóban olvashatóak!

Letölthető dokumentum:

 


 

Tájékoztatás étkezési térítésről

Tisztelt Szülők, Tisztelt Gondviselők!

Tisztelettel szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a 2020/21. tanévben jelentős változások történtek gyermekeik iskolai étkeztetésével kapcsolatban.

2020. július 15. napjától, minden ügyintézés a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde keretein belül, az élelmezésen történik majd.

Az ügyintézéssel Radácsné Biber Erzsébet élelmezésvezető lett megbízva,

nála lehet majd megrendelni a:

 • gyerekek étkezését,
 • az étkezés módosításokat,
 • és a fizetést is itt kell rendezni

Fontos tudnivaló, hogy a 2020. szeptemberi étkezést már augusztus hónapban rendezni kell, és ki is kell fizetni. A gyermekek az első tanítási napon csak érvényes, kifizetett étkezési jeggyel kapnak étkezést.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat több helyen meg fogják találni 2020 júliusától, elérhetőségeimet, a betartandó dátumokat szintén ezek a dokumentumok fogják tartalmazni.

A dokumentumok megtalálhatók lesznek:

 1. a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde honlapján,
 2. a Pilinszky János Általános Iskola honlapján,
 3. a Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde élelmezésén.

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne a fentiekkel kapcsolatosan, úgy 2020. július 15-től állok rendelkezésükre.

Balatonkenese, 2020. június 11.

Tisztelettel:

Radácsné Biber Erzsébet

 

Tájékoztató újranyitásról

Kedves Óvodás és Bölcsődés Szülők!

Tájékoztatom a kedves Szülőket, hogy az óvodák és bölcsődék újranyitásáról szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján, a Balatonkenesei Kipp-kopp Óvoda és Bölcsőde 2020. május 25-én kinyit, a megfelelő biztonsági szabályokat betartva.

Ezzel egyidejűleg Jurcsó János Polgármester Úr elrendelte a veszélyhelyzet idejére meghirdetett rendkívüli szünet feloldását.

Felhívom a szülők figyelmét, hogy otthonról hozott tárgyakat,ételt,italt nem hozhatnak be a gyermekek a közegészségügyi előírások miatt. Kérem a kedves Szülőket, hogy telefonon vagy e-mailben jelezzék igényüket óvodánk felé.

Csak egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő és tünetmentes gyermeket lehet közösségbe hozni! Náthás, köhögős, beteg gyermek továbbra sem jöhet óvodába, a házirend szerint.

Tájékoztatom továbbá a kedves szülőket, hogy Óvodánk 2020. nyarán nem tervez szünetet tartani.

Szeretettel várjuk a gyermekeket újra intézményünkbe!

Balatonkenese, 2020. május 22.

Galambos Lászlóné

intézményvezető

 

kippkopp2Tájékoztatás gyermekfelügyeletről és étkezési térítési díj változásáról

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy Jurcsó János Balatonkenese Város Polgármesterének döntése alapján 2020. március 16. –tól határozatlan időre a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde zárva tart rendkívüli szünet elrendelésével.

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedések  a 152/2020. (IV. 27. ) Korm. rendelet értelmében elrendelésre kerültek.

A rendkívüli szünet időtartama alatt korlátozott számban, kiscsoportos formában, vegyes  életkorú csoportban ügyeletet biztosítunk  fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára . Az ügyelet iránti igény elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható.

Tájékoztatás telefonon az intézményvezetőtől és a helyettestől kérhető munkanapokon 8,00-12,00 óráig.

2020. április 1-től változtak az étkezési térítési díjak 2/2020-as Képviselő-testületi határozat alapján:

Óvodás (háromszori) és bölcsődés (négyszeri) étkezési díj: 470 Ft/nap

Iskolás étkezés csak ebéd: 355 Ft/nap

Iskolás háromszori étkezés: 545 Ft/nap

Szorgalmi időszakon kívüli gyermek étkezés (iskolás) ebéd: 680 Ft/nap

Szorgalmi időszakon kívüli gyermek étkezés (iskolás) háromszori: 870 Ft/nap

Felnőtt szociális étkezés: 730 Ft/nap

 

Beíratási szándék jelzése a járványhelyzetre való tekintettel!

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a meghirdetett beíratás a járványhelyzetre való tekintettel határozatlan ideig elmarad.  A létszám felmérése végett a szándékjelzés megtétele szükséges!

Kérem a Kedves Szülőket, hogy szíveskedjenek telefonon vagy e-mailben 2020. április 21-éig jelezni beíratási szándékukat a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde felé a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan a következő elérhetőségeken:

Telefonszám: 06 88/574-802 – hívható naponta 8.00-12.00 óráig.

E-mail: kippkoppovi@invitel.hu

A telefonon vagy e-mailben történt megbeszélést követően szükséges e-mailben megküldeni egy, a szülő által  megfogalmazott (gyermek adatai, lakcím, szülő neve és elérhetősége), aláírt és beszkennelt szándéknyilatkozatot a beíratási szándék jelzésére vonatkozóan az intézmény e-mail elérhetőségére: kippkoppovi@invitel.hu

 

Elérhetőségek:

Cím: 8174 Balatonkenese, Balatoni út 63.

Telefonszám: +36/88/574-802

E-mail: kippkoppovi@invitel.hu

Intézmény OM-azonosítója: 036986

 

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese Város és Küngös Község közös fenntartású intézménye

 • A társulás neve: Balatonkenese – Küngös Intézményfenntartó Társulás.
 • A közös intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatokat Balatonkenese Város Önkormányzata látja el.

A fenntartó szerv címe: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Elérhetősége: Telefon: +36/88/481-081 Fax: +36/88/481-741

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

 

Intézmény vezetője: Galambos Lászlóné

Intézményvezető helyettes neve: Andrejkáné Dalman Szilvia

Bölcsődei szakmai vezető: Füstös Edit

 

„Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó.

Van napsugara,vize,pillangója,madara. Van virágja,rengeteg sok.

Tanulj meg örvendeni nekik!

Igyekezz többet törődni azzal,ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen meg-maradt.”

Wass Albert

 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő.

Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely alappillére kell, hogy legyen az intézményi nevelésnek.

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde pedagógiai Programja, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Adatkezelési Szabályzat szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők Balatonkenese város honlapján.

 

Letölthető anyagok:

 

A 2020/2021-es nevelési év képei

 

A 2019/2020-as nevelési év képei

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évének emlékei között az intézmény programjai és eseményei szerepelnek. Ünnepi előkészületek, népi hagyományok gyakorlása, gyermekek alkotásai és díszítései, a nevelési év nyitása- és zárása, nemzeti ünnepek, kulturális események, sportolási tevékenységek emlékeit őrzik a képek.

 

A 2017/2018-as nevelési év képei

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évének emlékei között az intézmény programjai és eseményei kerültek rögzítésre, melyek között találhatóak ünnepi előkészületek, népi hagyományok gyakorlása, gyermekek alkotásai és díszítései, a nevelési év nyitása- és zárása, nemzeti ünnepek, kulturális események, sportolási tevékenységek stb.

 

A 2016/2017-es nevelési év képei

A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évének emlékei között az intézmény programjai és eseményei kerültek rögzítésre, melyek között találhatóak ünnepi előkészületek, népi hagyományok gyakorlása, gyermekek alkotásai és díszítései, a nevelési év nyitása- és zárása, nemzeti ünnepek, kulturális események, sportolási tevékenységek stb.