Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Telefon: 88/481-087

e-mail cím: jegyzo@balatonkenese.hu

Jegyzői fogadó óra: Szerdai napokon 800-tól 1530-ig (Telefonos előjegyzés szükséges)

 

A jegyző feladatköre (2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§)

(1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

(3) A jegyző

  1. a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
  2. b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
  3. c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
  4. d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
  5. e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
  6. f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
  7. g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
  8. h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
  9. i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
  10. j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.