dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Telefon: 88/481-087

e-mail cím: jegyzo@balatonkenese.hu

Jegyzői fogadó óra: Szerdai napokon 800-tól 1530-ig (Telefonos előjegyzés szükséges)

 

A jegyző feladatköre (2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§)

(1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

(3) A jegyző

 1. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 2. gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
 3. gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 4. tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
 5. jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 6. évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
 7. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
 8. dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
 9. dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 10. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 11. rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.