Zenés, táncos rendezvények tartásának engedélyezésére vonatkozó eljárás

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Csoport\Kereskedelmi ügyintéző

Cím:                    8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/24

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján.

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport

 

Ügyintézés kezdeményezhető

Kizárólag elektronikus úton.

 

Az ügyintézéshez szükséges iratok

 • Tűzvédelmi szabályzat 2 példányban. /A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) bekezdése szerint: „ A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”/
 • Biztonsági terv 3 példányban. / A biztonsági tervnek tartalmaznia kell:
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és a helyszínre történő belépés és eltávozás rendjét,
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét,
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását,
 • a biztonsági személyzet létszámát,
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást,
 • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. /
 • Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentáció 2 példányban és a tervezői nyilatkozat.
 • Az építészeti-műszaki dokumentációt és a tervezői nyilatkozatot az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 5. mellékletének VII. fejezetében foglaltak szerint kell benyújtani. /
 • Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolása.

Ügyintézés díja

 • Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem: 3.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.
 • Rendezvénytartási engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése: illetékmentes.
 • Zenés, táncos rendezvény megszüntetésének bejelentése: illetékmentes.