Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás:

A Magyar Köztársaság területén élő, a nyilvántartási törvény hatálya alá tartozó polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének vagy az illetékes okmányirodánál (Balatonfűzfő, Balatonalmádi) nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

 

A lakcím bejelentési kötelezettséget „Lakcímjelentő lapon” kell teljesíteni mely a Polgármesteri Hivatalban és az Okmányirodákban igényelhető.

 

2009.06.28-tól a 14 éven aluli kiskorúak számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványba a törvényes képviselő(k) kérelmére bejegyezhető a szülők, törvényes képviselők neve és a lakcímkártya kiállításakor érvényes telefonszáma.

 

Illetékességi terület:

Bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

 

Csatolandó mellékletek:

 • Szabályszerűen kitöltött, a szállásadó aláírását tartalmazó bejelentőlap melyen a szállásadói minőséget is jelölni kell (tulajdonos, bérlő, haszonélvező)
 • Érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély,
 • Lakcímigazolvány bemutatása-kiskorúak esetében is, ha ezzel nem rendelkezik, a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • Kitöltött kérelem nyomtatvány a törvényes képviselő(k) nevének és telefonszámának a kiskorú lakcímkártyáján történő bejegyzéséhez,
 • Önkormányzati bérlakásba költözés esetén a bérleti szerződés,
 • Gondnoki lakás esetén a közös képviselő írja alá szállásadóként,
 • Lízingelt lakás esetén a tulajdonos írja alá szállásadóként,
 • Szolgálati lakás, kollégium, munkásszállás és egyéb szállás esetén az intézményvezető írja alá a lakcímbejelentő lapot és az intézmény bélyegzőlenyomatával látja el,
 • Új építésű ingatlan esetén használatbavételi engedély, alapító okirat,

A lakcímbejelentés során meghatalmazott is eljárhat, melyhez 2 tanú aláírásával ellátott írásbeli meghatalmazás, a meghatalmazó személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, kiskorú esetén születési anyakönyvi kivonata.

 

Az eljárás illetéke:

Az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása esetén: 1000.- Ft,

 

Névváltozás miatti csere: 500.- Ft

 

Illetékmentes a lakcímigazolvány kiállítása:

 • ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása, lakcímváltozás, illetve – 14. életévét be nem töltött kiskorú estén – a kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül sor,
 • az igazolvány cseréje esetén, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártmányhibás,
 • elveszett, rongált okmány cseréje esetén, ha lakcímváltozás is történik.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Az eljárás megindítása személyes megjelenéshez kötött.