Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport\Szociális ügyintéző

Cím:                    8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/107

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás

Az ápolási célú települési támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-a. Az ápolási támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható meg. A támogatás bármikor felülvizsgálható és a feltételek hiányában bármikor megszüntethető. Az ápolási célú települési támogatás megállapítása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

Igénybe vehetik

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

A támogatást igénylő:

 • életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi;
 • kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására;
 • regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult;
 • családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülállónál 350%-át, és vagyonnal nem rendelkeznek.

A támogatás nem nyújtható, ha az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:

 • a kérelmező jogosult a Szociális Törvény 41. §-a alapján ápolási díjra;
 • a 18. életévét betöltött tartós beteg személy közeli hozzátartozói közül Balatonkenese közigazgatási területén ápolásra, gondozásra alkalmas személy él, életvitelszerűen;
 • az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn.

A támogatás nyújtásának feltétele a 18. életévét betöltött tartós beteg személyre vonatkozó háziorvosi vagy szakorvosi igazolása kiállítása arról, hogy az ápolt személy tartósan beteg legalább 3 hónapig.

A támogatás odaítélésének feltétele az ápolt személy, illetve a kérelmező lakókörnyezetében végzett környezettanulmány.

A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen lakó környezete mennyiben biztosítja

 • a megfelelő lakhatását, személyi higiéniáját,
 • a megfelelő étkeztetését, felügyeletét, gyógyszerezését,
 • egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi kapcsolattartást.

Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

 

Szükséges iratok

 • Háziorvosi vagy szakorvosi igazolás arról, hogy az ápolt személy tartósan beteg legalább 3 hónapig.

 

Letölthető dokumentumok: