bursa

Balatonkenese Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

„A” típusú Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók

valamint a  „B” típusú Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 

További információk: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

 

Letölthető dokumentumok: