INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

Részletek az alábbi dokumentumban: SKM_C300i23102507490

 

Hirdetmény

Ingatlanok jogosultjai adatainak rendezése

A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartásban történő rendezése a Foktftv. 21 § alapján – Balatonkenese külterület 066/16 (II/3. sorszámon tulajdoni hányad 1/12).

További részletek a mellékletben olvashatók.

 

Hirdetmény

Döntés közterületek rendezéséről

Balatonkenese város illetékességi területén lévő közterületek rendezésére vonatkozóan felülvizsgálatra került a Központi Címregiszterben szereplő 181 db közterület. A közterületek tulajdoni lapja és a térképi felülvizsgálat eredményeképpen pontosításra kerülnek a közterületekhez kapcsolódó ingatlanok helyrajzi számai. Az érintett közterületek tulajdoni lapján ezáltal megszűnik a „címképzés alatt” és „felülvizsgálat alatt” jelzés és az utca elnevezése kerül rögzítésre.

Részletek a letölthető dokumentumban: Döntés közterületek rendezéséről

 

Hirdetmény

Döntés közterületek névmódosításáról

Balatonkenese város illetékességi területén lévő közterületek közül kettő utca neve a Központi Címregiszterben hibásan szerepel. 1975.  január 1. napjával a Bocskay utca és a Csók utca téves névvel került nyilvántartásba vételre a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.

A fentiekre való tekintettel a két utca névmódosítása vált szükségessé.

Részletek a letölthető dokumentumban: Döntés közterületek névmódosításáról

 

Hirdetmény

Döntés közterületek elnevezéséről

Balatonkenese város illetékességi területén lévő közterületek esetében folyamatosan érkeznek megkeresések a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatalhoz, mint címképző szervhez házszám megállapítására vonatkozóan. A házszámok kiadása sok esetben nem volt lehetséges, mivel az adott közterület jelenleg nincs elnevezve, továbbá több bejelentés érkezett Balatonkenese Város Önkormányzatához arra vonatkozóan, hogy a hivatalos szervek számára – mentők, katasztrófavédelem, posta, közműszolgáltatók – is nehézséget okoz a címek beazonosítása.

A fentiek alapján szükségessé vált a Névtelen utcák nevének rendezése, elnevezése.

2023. szeptember 19. napján Balatonkenese város illetékességi területén lévő „Névtelen” utcák elnevezésére vonatkozóan javaslatok kérésére került sor Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaitól. A közterület elnevezéssel kapcsolatos javaslatokat 2023. október 2. napjáig lehetett megtenni.

Letölthető dokumentum: Döntés közterületek elnevezéséről

 

Hirdetmény

„Balatonkenese Jövőjéért” díj, valamint a „Balatonkenese Kultúrájáért” díj 2024. évi adományozására történő javaslattételre.

 

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

 

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

Részletek az alábbi linken:

 

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

Részletek az alábbi linken:

 

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

Részletek az alábbi linken:

 

Hirdetmény

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhető Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következő elektronikus felületen érhető el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követően

Letölthető dokumentum:

 

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

Részletek az alábbi linken:

 

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. § alapján.

Részletek az alábbi linken:

 

Vágányzári Hirdetmény

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2018. augusztus 27-től 2018. szeptember 2-ig Veszprém – Ajka állomások között végzett pályakarbantartási munkák, valamint a kerülő útirányon át közlekedő 1246 sz. és 1247 sz. ISTRIA gyorsvonatok miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A módosított menetrendet az alábbi link tartalmazza.

 

Versenytárgyalási Hirdetmény

Balatonkenese város Önkormányzata versenytárgyalási hirdetményt tesz közzé a Balatonkenese belterületi 181/1 hrsz-ú, kivett hétvégi ház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, a természetben 8174 Balatonkenese, Balatoni út 155. szám alatti ingatlant adásvétel útján történő értékesítésére.

További információk

 

Hirdetmény a Vak Bottyán strandfürdő területén a nyári szezonban működő Wibit vízi élménypark üzemeltetésére.

Balatonkenese Város Önkormányzata hirdetményt tesz közzé a nyári szezonban működő Wibit vízi élménypark üzemeltetésére. A pályázatok benyújtási határideje 2018. március 12.

További információk

 

Hirdetmény kiemelt közterületek használatára vonatkozó megállapodások számának és a tevékenységek profiljának megállapításáról.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 24. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé: A Képviselő-testület a 2018. január 24. napján megtartott nyílt ülésén a 17/2018. (I.24.) határozatában meghatározta 2018. évre, a kiemelt közterületekre vonatkozóan köthető megállapodások számát és a tevékenységek profilját. Hasznosításra meghirdetett közterületek helye: Balatonkenese, Bezerédj strand; Balatonkenese, Vak Bottyán strand; Balatonkenese, Alsóréti Strand; Balatonkenese, Széchenyi Park

További információk