Ritter József Balatonkenesei Polgárőrség Elnöke, Nyemcsok Györgyné Gabriella polgárőség járási koordintáora, Pintér József polgárőrBalatonkenesei Polgárőr Egyesület

Telefonszám: 30/621-58-71

A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület 2015-ben ünnepelte megalakulásának ésfennállásának25. évfordulóját, az alapító tagok közül Barnóczky Sándor József és PintérJózsef a mai napig aktívan dolgoznak.

Az egyesület jelenleg 27 fő állandó taggal, 1 fő segítő polgárőrrel, és évente 1- 2 fő önkéntessel végzi a jogszabályokban meghatározott polgárőri feladatait.

A polgárőri tevékenységek elfogadottságát eredményességét mutatja, hogy 2014-ben az egyesület megkapta a civil szervezeteknek adható legmagasabb helyi elismerést, a „Balatonkeneséért Érdemérmet”, és az elmúlt években több polgárőr részesült magas szintű elismerésben: Arany és Ezüst Polgárőr Érdemkereszt; Sárkányölő Szent György és Szent László emlékplakett; Balaton Polgárőre kitüntető cím. Az elismeréseken, címeken túl a településünkön élő helyi lakosok, ide érkező nyaraló- és üdülő vendégek is folyamatos pozitív visszajelzéseket adnak a polgárőrök munkájáról.

Balatonkenese Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és a Képviselő-testülete mind erkölcsileg, mind anyagilag folyamatosan támogatja az egyesületet, a működési költségeire beadott pályázatok évről évre emelkedő összegben kerülnek biztosításra.

Az egyesület folyamatos és nagyon jó kapcsolatban, munkakapcsolatban van a helyi civil szervezetekkel, a város közintézményeivel, a Balatonkenese Rendőrőrs állományával és a környező települések polgárőr egyesületeivel; valamint 2016 májusától – Együttműködési Megállapodás alapján- a MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központtal.

A Balatonkenesei Polgárőr Egyesület kilenc fővel alapító tagja a Balatonalmádi Járásban működő – katasztrófa helyzetek elhárítása, felszámolása, eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott – Balaton-Port Mentőcsoportnak.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a város és lakossága biztonságát szolgáló Polgárőrség támogatásáért a „Polgárőr Város” kitüntető címet adományozta Balatonkenese Város Önkormányzatának. A megtisztelő címet Ritter József, a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület elnöke vette át dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól.

 

 

Katolikus Karitász

Cím: 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 1.

Telefonszám: 70/379-52-60

http://karitasz.hu/

http://www.karitaszveszprem.hu/fooldal/index.html

Csoportvezető: Horváth Tiborné

A balatonkenesei Karitász csoportot 1994-ben hozta létre Kúl Imréné 16 fővel. Szerteágazó karitatív feladatot látott el a csoport: kezdetben ruhákat osztottak, melyből Kárpátaljára és Erdélybe is jutott. Munkánkat felkarolta az akkori falu vezetése is, számos esetben a Falu- majd a Városgondnokság közreműködött az adományok és segélyek szállításában. Ezek mellett a beteg látogatás is bekerült a csoport tevékenységi körébe. A csoport a helyi katolikus templomot is támogatja. A tevékenységünknek köszönhetően rengeteg adományt közvetített Balatonkeneséről az hazánkon belül és határainkon túl is. Az európai uniós élelmiszer segélyprogram adományosztásait is a Karitász csoport végezte. A csoportot alapító Kúl Imréné 2013-bam családi- és egészségügyi okok miatt lemondott a csoport vezetéséről, helyét Horváth Tiborné vette át.

A karitatív tevékenységet a csoport folyamatosan végzi, élelmiszergyűjtéseket és különféle programokat szervez, aktívan részt vesz a város életében, a helyi közösség építésében.

A csoportunkhoz csatlakozni kívánók, másokért tenni vágyók jelentkezését szívesen várjuk!