Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Cím:                      8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/18

E-mail:                 hivatal@balatonkenese.hu

 

Ügyleírás:

Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely Balatonkenese város illetékességi területén közművesített területen a csatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlannal rendelkezik.

 

Adóalanyok:

Vállalkozók, vállalkozások, magánszemélyek.

 

Ügyintézés kezdeményezhető:

Új adózó esetén adóbejelentkezési lapot kell kitölteni amit személyesen illetve postán is el lehet küldeni a hivatalnak. Évente március 31-ig adóbevallást kell tenni.

Az adatokban történt bármely változásról, rákötésről a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

 

Szükséges iratok:

  • Tulajdoni lap,
  • az éves fogyasztást igazoló elszámolás.
  • Törlésekor a csatorna hálózatra történő rákötésről a DRV Zrt. által kiállított igazolás.

 

Ügyintézés díja:

Az alapeljárás illetékmentes.

Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

 

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
  • 21/2015 (X. 30.) Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról

 

Űrlap, nyomtatvány:

A szükséges nyomtatvány magánszemélyek esetében az Adóügyi csoportnál szerezhető be, illetve letölthető innen, a honlapról.

Vállalkozók/vállalkozások, egyéb szervezetek, intézmények az E-Önkormányzati portálon a megfelelő nyomtatvány online kitöltésével.

 

Letölthető dokumentumok: