Haláleset anyakönyvezése

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás:

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Az eljárás jogi alapja:

  • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról
  • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

Illetékességi terület:

Balatonkenese közigazgatási területe.

 

A kérelem kötelező tartalma:

  • a halott-vizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata (családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
  • az elhunyt személyi igazolványa
  • az elhunyt lakcímigazoló igazolványa
  • a bejelentő személyi igazolványa
  • a bejelentő lakcímigazoló igazolványa

 

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Szükség esetén a születés és/vagy a házasságkötés adatainak kiegészítése.

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

 

 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A halálesetet követő első munkanap.

 

Ügyintézési határidő:

1 munkanap (amennyiben minden irat becsatolásra került).