Tartalomjegyzék:

 

Képviselő Testületi Anyagok 2017

Január

 

2017. január 26. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend: Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek „teljes eljárással” egyeztetett foltszerű és részleges módosítása – részletes környezeti vizsgálat készítésének szükségtelensége és településszerkezeti terv módosításának megtárgyalása
 2. napirend: Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek „teljes eljárással” egyeztetett foltszerű és részleges módosítása – Balatonkenese Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 10/2012. (IV. 5.) Önkormányzati Rendelet (HÉSZ) módosításának megtárgyalása
 3. napirend: 13/2013(VI.11.) Közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 4. napirend: A szociális ellátásokról szóló 10/2016.(IX.30) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 5. napirend: Balatonkenese-Küngös köznevelési intézményi társulási megállapodás módosításának megtárgyalása
 6. napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 7. napirend: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 8. napirend: 2017. évi rendezvényterv megtárgyalása
 9. napirend: Polgármester illetményének és szabadságolási ütemtervének megtárgyalása
 10. napirend: Siókom Nonprofit Kft. szerződés módosításának megtárgyalása
 11. napirend: Locsolóvíz szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos kérelem megtárgyalása
 12. napirend: Parti sétány közvilágítás tervezés megtárgyalása
 13. napirend: Útburkolati jelek felfestése, megújítása
 14. napirend: Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során kezdeményezendő átsorolások – Balatonkenese 015/8 hrsz.
 15. napirend: Termelői piac tervezési árajánlat elfogadása
 16. napirend: Csapadékvíz-elvezetés tervezési árajánlat elfogadása
 17. napirend: „Közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázaton való részvétel
 18. napirend: Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár-tervezet megtárgyalása
 19. napirend: Központi orvosi ügyeleti autó ügyének megtárgyalása
 20. napirend: Egyházak 2016. évi támogatásának megtárgyalása
 21. napirend: Szabó György javaslatának megtárgyalása
 22. napirend: Bándi László Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnök kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend: Méltatlansági eljárás megindításának megtárgyalása
 2. napirend: 0196 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás és tulajdonosi nyilatkozat kérelem megtárgyalása
 3. napirend: 2934/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 4. napirend: Dr. Gyürüs Ervin kérelmének megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

 

Február

2017. február 23. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata Egészségügyi tárgyú rendeletének felülvizsgálata, e tárgyban rendelettervezet megtárgyalása
 3. napirend 13/2013(VI.11.) Közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 4. napirend Civil szervezetek 2017. évi támogatására kiírandó pályázat megtárgyalása.
 5. napirend Kipp-Kopp Óvoda felvételi körzetének, valamint a nyitvatartási rendjének, továbbá a beiratkozás rendjének és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjének megtárgyalása
 6. napirend A Helyi Értéktár Bizottság módosított javaslatainak megtárgyalása
 7. napirend Háziorvosi Központi ügyelet megállapodás megtárgyalása
 8. napirend Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodás módosításának megtárgyalása
 9. napirend Siókom Nonprofit Kft. szerződés módosításának megtárgyalása
 10. napirend Fejlesztési tervek megtárgyalása
 11. napirend Dr. Gyürüs Ervin kérelmének megtárgyalása
 12. napirend KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16 pályázaton való részvétel megtárgyalása

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend 3499/6 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 2. napirend 2361 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos Tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 3. napirend Lakásbérleti szerződés megtárgyalása (5301/153 hrsz.)
 4. napirend Szociális lakás iránti kérelem megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

Március

2017. március 09. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend: Dr. Gyürüs Ervin kérelmének megtárgyalása
 2. napirend: Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása
 3. napirend: Fejlesztési tervek megtárgyalása
 4. napirend: Alsóréti Üdülő Egyesület javaslatának megtárgyalása
 5. napirend: A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
 6. napirend: Balatonkenese területén található emlékművek, szobrok felújításának megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

2017.március 30. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend: Kulturális – Oktatási, Ifjúsági- és Sport Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása
 2. napirend: A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása
 3. napirend: A Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása
 4. napirend: A szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 5. napirend: 2017. évi Közbeszerzési terv megtárgyalása
 6. napirend: Balatonkenese belterületi közútjainak Vis Maior kárelhárításának a megtárgyalása
 7. napirend: Bakó-árok vízgyűjtő terület, valamint a Széchenyi lakótelep vízgyűjtő területének csapadékvíz-elvezetés ügye – tanulmányterv megtárgyalása, elfogadása, további fejlesztési célok meghatározása, tervező felkérése árajánlat megadásáról
 8. napirend: Balatonkenese, Kossuth Lajos utca 4. szám és 1065 hrsz. alatti önkormányzati épület átalakítás, felújítás, korszerűsítés – tervező kiválasztása
 9. napirend: A kiemelt közterületekre vonatkozó megállapodások számának és profiljának megállapításának megtárgyalása
 10. napirend: Az Alsóréti Üdülő Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalása
 11. napirend: Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
 12. napirend: Balatonkenese katolikus Egyházközség kérelmének megtárgyalása
 13. napirend: Buszjárat indítás kérelem megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend: Stabil Pont Kft. kérelmének megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

Április

2017. április 12. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázatra vonatkozó döntések meghozatala – Vak Bottyán strand
 2. napirend A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázatra vonatkozó döntések meghozatala – Bezerédj strand
 3. napirend A Képviselő-testület 70/2017. (III. 09.) határozata módosításának megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

2017. április 27. Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megtárgyalása
 2. napirend Balatonkenese Város önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalása
 3. napirend Civil szervezetek és a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezésekre pályázatot benyújtó szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók megtárgyalása
 4. napirend Civil szervezetek 2017. évi pályázatainak megtárgyalása
 5. napirend A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezésekre beérkezett 2017. évi pályázatok megtárgyalása
 6. napirend Bakó-árok vízgyűjtő terület, valamint a Széchenyi lakótelep vízgyűjtő terület csapadékvíz-elvezetés ügye – tervezői árajánlat megtárgyalása
 7. napirend Balatonkenese Város Településképi Arculati Kézikönyv – tervező kiválasztásának megtárgyalása
 8. napirend „Közutak felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást (Vis maior) lezáró döntés meghozatala
 9. napirend Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásának megtárgyalása
 10. napirend Felkészülés a nyári szezonra – 2017. évi strandbelépő jegyárak, kedvezmények meghatározása, strandok nyitva tartási idejének megtárgyalása
 11. napirend A Képviselő-testület „A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület támogatásáról” szóló 79/2017. (III. 09.) számú határozata módosításának megtárgyalása
 12. napirend Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításának megtárgyalása
 13. napirend Globe Production Közhasznú Nonprofit Kft.–vel kötött együttműködési szerződés jóváhagyásának, támogatásának megtárgyalása
 14. napirend A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1345/2017. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása
 15. napirend A „2017. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása” pályázaton való részvétel megtárgyalása
 16. napirend Balatonkenese Város Városgondnoksága Alapító Okirat módosításának megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok megtárgyalása
 2. napirend A 2759/14 és 2760 hrsz-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 3. napirend A Református templom építése céljából tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 4. napirend A 3534/6 és 3611/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

 

Május

2017. május 25. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend A házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló rendelettervezet megtárgyalása
 2. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi munkatervéről tájékoztatás
 3. napirend Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
 4. napirend Balatonkenese város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalása
 5. napirend A csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
 6. napirend Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása
 7. napirend 2016. évi belső ellenőrzési jegyzőkönyv megtárgyalása
 8. napirend Balatonkenese Város településrendezési eszközeinek Balatonkenese 4717/9, 4716, 4715/2, 02/53 és 02/54 hrsz. alatti ingatlanokat-Széchenyi park-érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása-módosítás megindításáról való döntés
 9. napirend A Vak Bottyán strand plázs tervének megtárgyalása
 10. napirend Szép Juhászné utca közvilágításának megtárgyalása
 11. napirend Szőlő utca közvilágításának megtárgyalása
 12. napirend Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításának megtárgyalása
 13. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár Alapító Okirat módosításának megtárgyalása
 14. napirend A Képviselő-testület „A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület támogatásáról” szóló 79/2017. (III. 09.) számú határozata módosításának megtárgyalása
 15. napirend Balatonkenese Sport Clubbal kötött megállapodás felülvizsgálatának megtárgyalása
 16. napirend Balatonkenese Városi Sportegyesület kérelmének megtárgyalása
 17. napirend Balaton Glamping –hagyományőrző jurta tábor és kerékpáros turisztikai szálláshely-Balatonkenesén című kérelem megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés megtárgyalása (3704 hrsz., 3705 hrsz.)
 2. napirend A 3534/6 és 3611/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelem megtárgyalása
 3. napirend Jorgosz Kft. területhasználat iránti kérelmének megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

 

Június

2017. június 1. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Közutak felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzésének eljárást lezáró döntésének meghozatala
 2. napirend A Bezerédj strand fejlesztésére kivitelező kiválasztásának megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese Sport Clubbal kötött megállapodással kapcsolatos döntés
 4. napirend A belső ellenőrzés során fellelt hibák megszűntetésére készült Intézkedési terv jóváhagyásának megtárgyalása
 5. napirend Pilinszky János Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
 7. napirend Tervező kiválasztása a Kultúra Háza felújításához

Előterjesztések letöltése:

 

Július

2017. július 18. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend A helyi hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
 2. napirend 13/2013.(VI.11.) a közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 3. napirend Tájékoztatás a kiemelt közterületek és a 11. számú Pavilon hasznosításáról
 4. napirend SZAT’93 Bt. vizibárral kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
 5. napirend SZAT’93 Bt. Street Food kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Balatonkenese 4717/9, 4716, 4715/2, 02/53 és 02/54 hrsz. alatti ingatlanokat érintő-Széchenyi Park-telpülésrendezési eszköz „egyszerűsített eljárás” keretében történő módosítás ügye-tervező kiválasztása
 7. napirend Balatonkenese, egyes önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15.VE1-2016-00007 keretében-tervező kiválasztása
 8. napirend Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 pályázaton való részvétel
 9. napirend Műszaki ellenőri tevékenység (utak felújítása VIS Major keretből, Bezerédj Strand felújítási, korszerűsítési munkái)-műszaki ellenőr kiválasztása
 10. napirend Vízi élménypark üzemeltetéséről szóló döntés meghozatala
 11. napirend 815 hrsz-ú ingatlanon található épület feltüntetésének megtárgyalása
 12. napirend Balatonkenese Város Városgondnokság tevékenységi körének bővítésének megtárgyalása

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend Lakásbérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalása (Táncsics Mihály utca 3.)
 2. napirend Lakásbérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalása (Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.)
 3. napirend Lakásbérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalása (Révész utca 23/7.)
 4. napirend Tájékoztatás a Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezetőjének leveléről

Előterjesztések letöltése:

 

Augusztus

2017. augusztus 3. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Településrendezési Eszközeinek Balatonkenese 015/8 Hrsz. alatti ingatlan- – Romantic Camping- érintő „egyszerűsített” eljárás keretében történő módosítása – jóváhagyásának megtárgyalása
 2. napirend Útaszfaltozási munkákban való döntéshozatal

Előterjesztések letöltése:

2017. augusztus 21. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

 

Előterjesztések listája:

 1. napirend Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

Szeptember

2017. szeptember 28. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
 2. napirend: A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek közterületen való tárolásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása
 3. napirend: Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 4. napirend: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának megtárgyalása
 5. napirend: Balatonkenese Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadásának megtárgyalása
 6. napirend: Iskolagyümölcs programhoz történő hozzájárulás megtárgyalása
 7. napirend: Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának meghatározása
 8. napirend: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolójának megtárgyalása a 2016/2017. évi tevékenységéről
 9. napirend: A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2017/2018. évi munkatervének megtárgyalása
 10. napirend: Központi ügyeleti rendszer beszámolójának megtárgyalása
 11. napirend: Bursa Hungarica 2017. évi pályázaton való részvétel megtárgyalása
 12. napirend: Balatonkenese 237. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték kiépítésének megtárgyalása
 13. napirend: Balatonkenese 2236/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség bejegyzés törlése iránti kérelem megtárgyalása
 14. napirend: Balatonkenese, Szerviz utca elnevezésének megtárgyalása
 15. napirend: Balatonkenese, Cicadűlő utca elnevezésének megtárgyalása
 16. napirend: Balatonkenese, járda-felújítási program elfogadásának megtárgyalása
 17. napirend: Balatonkenese, Strand tér 4714/5. hrsz-ú Vak Bottyán strand fejlesztés -tervezési program elfogadásának megtárgyalása
 18. napirend: Helyi Értéktár Bizottság kérelmének megtárgyalása
 19. napirend: Pannónia Citerazenekar támogatási kérelmének megtárgyalása
 20. napirend: Káldi Attila sporteredményeiről szóló tájékoztatás megtárgyalása
 21. napirend: Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak megtárgyalása
 22. napirend: Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezető megbízásának megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend: Balatonkenese 2767. hrsz-ú ingatlanon történő kosárlabda öltöző kialakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulási kérelem megtárgyalása
 2. napirend: Balatonkenese 1233/1. hrsz-ú ingatlan megvételre való felajánlásának megtárgyalása
 3. napirend: Balatonkenese 2934/5. hrsz-ú ingatlanon lévő Napfény pavilonsor 4. sz. felépítmény elővásárlási jogával kapcsolatos döntés megtárgyalása

 

 1. napirend: Lakásbérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalása (Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A.)
 2. napirend: Lakásbérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalása (Révész utca 23/7.)
 3. napirend: Lakásbérleti szerződés meghosszabbításának megtárgyalása (Táncsics Mihály utca 3.)
 4. napirend: Hajmáskér 491/14/A/15. hrsz-ú Balatonkenesei önkormányzati bérlakás Bérlő számára történő értékesítés megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

Október

2017. október 26. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet megtárgyalása
 2. napirend Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
 3. napirend Balatonkenese Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 4. napirend A nyári szezonról szóló tapasztalatok megtárgyalása
 5. napirend Balatonkenese Város Városgondnokság kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Er-Dent 3000 Kft. karbantartási szerződés megkötése iránti kérelmének megtárgyalása
 7. napirend József Attila utcában található sebességcsökkentő küszöbökkel kapcsolatos kérelem megtárgyalása
 8. napirend Balogh Lajos budapesti lakos kérelmének megtárgyalása
 9. napirend E-mobilitás programmal kapcsolatos javaslat megtárgyalása
 10. napirend Vak Bottyán strand fejlesztés – tervező kiválasztása
 11. napirend Széchenyi park 4716. hrsz. egy részének megtárgyalása
 12. napirend Balatonkenese területén közvilágítás bővítésének megtárgyalása
 13. napirend Platform Technologies Kft. víziállás kivitelezéséhez tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása

 

ZÁRT NAPIRENDEK:

 1. napirend Balatonakarattya „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. felhívásra benyújtott pályázat megvalósításához tulajdonosi hozzájárulási kérelmének megtárgyalása
 2. napirend Jorgosz Kft. kérelmének megtárgyalása

 

Előterjesztések letöltése:

 

November

2017. november 3. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Elektromos töltőállomás létesítésének megtárgyalása
 2. napirend Szociális tűzifa rendelet

Zárt ülésen tárgyal napirendek:

 1. napirend A Balatoni Hajózási Zrt. részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról szóló 1746/2017(X.18.) Kormányhatározat értelmében az ingyenes részvény átruházási megállapodás módosításának megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

 

2017. november 30. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről
 2. napirend Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
 3. napirend Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
 4. napirend Balatonkenese Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet Módosításának megtárgyalása
 5. napirend A szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
 6. napirend A képviselő-testület 2018. évi munkatervének megtárgyalása
 7. napirend Balatonkenese város területén közvilágítás korszerűsítés megtárgyalása
 8. napirend Műfüves pálya megépítésének megtárgyalása
 9. napirend Balatonkenese Polgármesteri Hivatal nyári szezonról szóló beszámolójának megtárgyalása
 10. napirend Balatonkenesei Polgárőr Egyesület nyári szezonról szóló beszámolójának megtárgyalása
 11. napirend Balatonkenese Város rendőrőrs nyári szezonról szóló beszámolójának megtárgyalása
 12. napirend Szalai Zoltán, Fölvári Péter és földvári László Balatonkenese Város településrendezési eszközének módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
 13. napirend Balatonkenese Város Városgondnokság kérelmének megtárgyalása

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 1. napirend Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezető kiválasztásának megtárgyalása
 2. napirend „Balatonkenese Jövőjéért” díjra jelölés megtárgyalása
 3. napirend Arany János tehetséggondozó programra beadott pályázatok megtárgyalása
 4. napirend Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok megtárgyalása
 5. napirend Kenese Evezős terasz Kft. kérelmének megtárgyalása
 6. napirend Elővásárlási joggal kapcsolatos döntés (705 hrsz)

 

Előterjesztések letöltése:

 

December

2017. december 8. Nyílt Képviselő-testületi ülés

Közmeghallgatás napirendek listája:

 1. napirend Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének helyzetéről
 2. napirend Adózási tevékenységről beszámoló
 3. napirend Tájékoztató a pályázatokról, beruházásokról szóbeli tájékoztató
 4. napirend Katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás szóbeli tájékoztató
 5. napirend A környezet állapotáról szóló tájékoztatás szóbeli tájékoztató
 6. napirend Balatonakarattya leválásáról szóló tájékoztatás szóbeli tájékoztató
 7. napirend Lakossági hozzászólások, kérdések

Napirendek letöltése:

Előterjesztések listája:

 1. napirend 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 2. napirend ER-DENT 3000. Kft Kérelmének megtárgyalása

Előterjesztések letöltése:

2017. december 18. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

Előterjesztések listája:

 1. napirend Településképi Arculati Kézikönyv megalkotása Balatonkenese Településképi Arculati Rendeletének megalkotása
 2. napirend Hulladékgazdálkodási Közszolgálati Feladatellátással kapcsolatos döntés meghozatala
 3. napirend Balatonkenese 2018. évi közvilágítás villamos energia ellátás, és karbantartás megtárgyalása

Zárt ülésen tárgyalt előterjesztések:

 1. napirend Balatonkenese Kultúrájáért Díj adományozásának megtárgyalása

Előterjesztések letöltése: