A járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról

7/2020. (V. 01.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

1/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A helyi címer és zászló alapításáról és a településnév használatáról

2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

10/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A helyi zajvédelemről

6/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A köztemetőről és a temetkezések rendjéről

7/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról

3./2018. (V.2.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentumok:

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

A 2018. évi költségvetési rendelet mellékletei

 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

1/2018. (II.5.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Hivatali időn túli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekről

9/2017 (V. 31.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Balatonkenese Kultúrájáért Díj alapításáról, adományozásának rendjéről

1/2015. (I. 16.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről

13/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Szervezeti és Működési Szabályzatról

14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

 

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

11/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet

 

Letölthető dokumentum:

 

Balatonkenese Város Nemzeti Vagyonáról

11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Vagyonrendelet A melléklet

Letölthető dokumentum:

 

Vagyonrendelet B melléklet

Letölthető dokumentum:

 

Vagyonrendelet C melléklet

Letölthető dokumentum:

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Letölthető dokumentum:

 

A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések támogatásáról

3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A helyi adókról

25/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Közterület-használat engedélyezéséről

13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

16/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Helyi Építési Szabályzatról

10/2012. (IV. 05.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

4/2005. (II. 01.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Út-, járdaépítési együttműködésről és az út-, járdaépítési hozzájárulásról

18/2003. (X. 10.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Alapfokú művészetoktatási intézményekben fizetendő térítési díjról

18/2010. (VII. 01.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról    

6/2004. (IV. 05.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

18/2001. (X. 25.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

32/2005. (X. 15.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Balatonkenese belterületi szakaszának Balaton vízpart-rehabilitációs területére elrendelendő változtatási tilalomról

17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A civil szervezetek támogatásáról

2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról 

21/2015. (XI. 04.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

 

A közterületi térfigyelő kamerarendszerről

12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

Költségvetési rendelet mellékletei

Letölthető dokumentumok:

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.5.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Letölthető dokumentum:

 

Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapról 8/2005.(IV.05.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Környezetvédelmi rendelet

16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról

10/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek közterületen való tárolásának szabályairól

14/2017. (X. 05.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

17/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A településkép védelméről

23/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum: