Balatonkenese, Harcsa utca 4802/7 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1., képviseli: Jurcsó János polgármester) az alábbi versenytárgyalási hirdetményt teszi közzé:

A Képviselő-testület a 2019. november 7. napján megtartott zárt ülésén a Balatonkenese, belterület 4802/7 hrsz. alatti ingatlan hasznosítása ügyében meghozta a 327/2019. (XI.07.) határozatát. A határozat szerint a Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonkenese belterület 4802/7 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, a természetben 8174 Balatonkenese, Harcsa utcában található ingatlant adásvétel útján történő hasznosításra jelölte ki.

 

Kiíró neve és pontos címe:

Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

 

Versenytárgyalás jellege:

Nyilvános.

 

Versenytárgyalásra kerülő ingatlan

  • címe, helyrajzi száma, alapterülete:

8174 Balatonkenese, Harcsa utca 4802/7 hrsz. alatti ingatlan.

Balatonkenese belterület 4802/7 hrsz.

374 m2

 

  • rendeltetése:

Kivett beépítetlen terület.

 

  • állapota:

Üres.

 

Hasznosítás módja:

Adásvétel útján történő értékesítés.

 

Kikiáltási ár:

13.900.000,- Ft

 

Ingatlan megtekinthető:

2019. november 28. napján előzetesen egyeztetett időpontban.

 

Bánatpénz összege:

Készpénz, a kikiáltási ár 5 %-a.

 

Bánatpénz befizetésének határideje:

Versenytárgyalás napján 10:30 óra.

 

 

Versenytárgyalásra jelentkezés határideje, módja és helye:

2019. december 5. 10:00 óra

Személyesen, írásban kell benyújtani a Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal (8174 Balaton-kenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) Titkárságán.

 

Versenytárgyalás időpontja:

2019. december 5. 11:00 óra

 

Versenytárgyalás helye:

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

 

Versenydokumentáció átvételének helye, módja:

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda

8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

A versenydokumentációt személyesen Nagy Erzsébet Andrea aljegyző adja át, vagy a versenydokumentáció átvételére irányuló írásbeli kérelem esetén a kérelemben megadott e-mail címre megküldi.

 

Eredményhirdetés várható időpontja:

Soron következő képviselő-testületi ülés.

 

Az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Szerződéskötés csak természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel lehetséges.

 

A versenytárgyalási hirdetménnyel kapcsolatban további információt munkaidőben a 06-88/481-087 telefonszámon Nagy Erzsébet Andrea aljegyző nyújt.

Letölthető dokumentumok:

 

Balatonkenese, 2019. november 20.

 

Jurcsó János

polgármester s.k.