A szervezett települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Ivóvíz és közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjról

25/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló ivóvíz ellátást, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetését szolgáló közműépítésekről és a kapcsolódó közmű hozzájárulásokról

26/2006. (XII. 28.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének rendjéről

24/2004. (VII. 14.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

32/2005. (X. 15.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum:

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

16/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

Letölthető dokumentum: