Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 24. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé:

 

A Képviselő-testület a 2017. március 30. napján megtartott nyílt ülésén a 95/2017. (III.30.) határozatában meghatározta 2017. évre, a kiemelt közterületekre vonatkozóan köthető megállapodások számát és a tevékenységek profilját.

 

Hasznosításra meghirdetett közterületek helye:

 1. Balatonkenese, Bezerédj strand
 2. Balatonkenese, Vak Bottyán strand
 3. Balatonkenese, Alsóréti Strand
 4. Balatonkenese, Széchenyi Park

 

Közterület-használat célja:

 1. Balatonkenese, Bezerédj strandon minden tevékenység a strand jellegéhez igazodva, ha a feltételeket biztosítja a pályázó;
 2. Balatonkenese, Vak Bottyán strandon vízibicikli kölcsönzés, kajak kölcsönzés, mini golf, vízi bár, lufibohóc, hennafestés, portré készítés, karikatúra, pattogatott kukorica;
 3. Balatonkenese, Alsóréti strandon hennafestés, karikatúra, lufibohóc, popcorn, saját kiépítésű stégről vízibicikli és kajak kölcsönzés;
 4. Balatonkenese, Széchenyi Parkban minden tevékenység a rendezvény méretéhez, jellegéhez és idejéhez igazodva.

Közterületen folytatható tevékenységek száma:

Minden tevékenységből 1 darab.

Jelentkezés határideje:

2017. május 30.

 

Kérelmek elbírálásának határideje:

2017. június 2.

 

A kiemelt közterület bérletére vonatkozó kérelmeket 3.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva, a mellékelt kérelem formanyomtatványon Balatonkenese Város Polgármesteréhez (8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.) kell benyújtani.

 • Amennyiben a fenti határidőig a helyek mindegyikére nem érkezik be jelentkezés, a polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig köthet megállapodást az egyes használati célokra, míg azok száma el nem éri az engedélyezettet.

A kiemelt közterület használatára vonatkozó megállapodás legfeljebb 3 évre adható.

 

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik az önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján fizetendő közterület-használati díj mértékével.

 • Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy meghívásos liciteljárást tartunk. Az eljáráson az vehet részt, aki a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt befizette.
 • Megállapodás azzal köthető, aki a liciteljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is fizette.
 • A liciteljárás nyertese által befizetett bánatpénz a bérleti díj részeként kerül elszámolásra, a további pályázóknak a versenytárgyalás napját követő 8 napon belül a bánat-pénzt visszautaljuk.

A bérleti díj a Képviselő-testület döntésének megfelelően változhat, és a változás megállapítását követő évben az új díjtételnek megfelelő díjat kell fizetni.

 

A közterület-használat engedélyezéséről szóló önkormányzati rendelet megtekintése.

 

A kérelmek benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosítást Nagy Erzsébet Andrea aljegyző nyújt a 88/481-087/23 telefonszámon.

 

Balatonkenese, 2017. április 10.

 

Tömör István

polgármester

sk.

Letölthető dokumentumok: