Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 24. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé:

 

A Képviselő-testület a 2018. január 24. napján megtartott nyílt ülésén a 17/2018. (I.24.) határozatában meghatározta 2018. évre, a kiemelt közterületekre vonatkozóan köthető megállapodások számát és a tevékenységek profilját.

 

Hasznosításra meghirdetett közterületek helye:

Balatonkenese, Bezerédj strand

Balatonkenese, Vak Bottyán strand

Balatonkenese, Alsóréti Strand

Balatonkenese, Széchenyi Park

 

Közterület-használat célja:

Balatonkenese, Bezerédj strandon minden tevékenység a strand jellegéhez igazodva, ha a feltételeket biztosítja a pályázó;

Balatonkenese, Vak Bottyán strandon vízibicikli kölcsönzés, kajak kölcsönzés, mini golf, lufibohóc, hennafestés, portré készítés, karikatúra, pattogatott kukorica;

Balatonkenese, Alsóréti strandon hennafestés, karikatúra, lufibohóc, popcorn, saját kiépítésű stégről vízibicikli és kajak kölcsönzés;

Balatonkenese, Széchenyi Parkban minden tevékenység a rendezvény méretéhez, jellegéhez és idejéhez igazodva; valamint eseti jelleggel.

 

Közterületen folytatható tevékenységek száma:

Minden tevékenységből 1 darab.

 

Jelentkezés határideje:

2018. április 30.

 

Kérelmek elbírálásának határideje:

2018. május 15.

 

A kiemelt közterület bérletére vonatkozó kérelmeket 3.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva, a mellékelt kérelem formanyomtatványon Balatonkenese Város Polgármesteréhez (8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.) kell benyújtani.

Amennyiben a fenti határidőig a helyek mindegyikére nem érkezik be jelentkezés, a polgármester a beérkezések sorrendjében mindaddig köthet megállapodást az egyes használati célokra, míg azok száma el nem éri az engedélyezettet.

A kiemelt közterület használatára vonatkozó megállapodás legfeljebb 3 évre adható.

 

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik az önkormányzati rendelet 1. melléklete alapján fizetendő közterület-használati díj mértékével.

 

Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy meghívásos liciteljárást tartunk. Az eljáráson az vehet részt, aki a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzésére jogosult és a meghívóban közölt bánatpénzt befizette.

Megállapodás azzal köthető, aki a liciteljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot és ezt a bérleti díjat meg is fizette.

A liciteljárás nyertese által befizetett bánatpénz a bérleti díj részeként kerül elszámolásra, a további pályázóknak a versenytárgyalás napját követő 8 napon belül a bánat-pénzt visszautaljuk.

A bérleti díj a Képviselő-testület döntésének megfelelően változhat, és a változás megállapítását követő évben az új díjtételnek megfelelő díjat kell fizetni.

 

A kérelmek benyújtásával kapcsolatban bővebb felvilágosítást Nagy Erzsébet Andrea aljegyző nyújt a 88/481-087/23 telefonszámon.

 

Balatonkenese, 2018. január 30.

Tömör István sk.

polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata

 

Letölthető dokumentumok: