Szervezet nyilvántartási száma                 19-01-0000351

Székhely ország                                               Magyarország

Szervezet székhelye                                     8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 1.

Szervezet típusa                                             Alapítvány, közalapítvány

Alapítvány típusa                                           Közalapítvány

Állapot                                                                Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve                                        Veszprémi Törvényszék

Ügyszám                                                            1900/Pk.60067/1992

Bírósági határozat száma                            Határozat sorszám nincs bejegyezve

Jogerőre emelkedésének időpontja      2016.04.27

Bejegyzés dátuma                                          2016.04.27

Régi nyilvántartási szám formátum        351/1992

Létesítő okirat kelte                                      2014.09.22

Alapítvány jellege                                         Nyílt alapítvány

Folyamatban lévő eljárás típusa              Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévő eljárás kezdete          Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Közhasznú jogállás megszerzésének

időpontja                                                           2014.10.19

Közhasznúsági fokozat                                 Közhasznú

Cél szerinti leírás            

A településen a betegség megelőző, műemlékvédelmi, természetvédelmi, oktatási, tömegsport, közbiztonság megvalósítása. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, – nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, – kulturális tevékenység, – kulturális örökség megóvása, – műemlékvédelem, – környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, – a sport támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, – közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, – munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és kapcsolódó szolgáltatások, – közétkeztetés, – gyermekek napközi ellátása.

A szervezet képviselői

Neve                                                                    Szijártó Csaba képviselő, elnök

Képviseleti jog terjedelme                         Képviselet Terjedelme – nincs bejegyezve

Ügyvezető szerv neve                                  kuratórium

Adószámadatok

 

Adószám                                                            19265520-1-19

Adószám státusza                                          Bejegyzett

Adószám megszerzésének

időpontja                                                           1992.04.06

Közösségi adószám                                        Közösségi adószám nincs bejegyezve

Statisztikai számjel                                        19265520-9499-569-19

Statisztikai számjel státusza                      Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének

időpontja                                                           2016.04.27

 

Alapító okirat letöltése